Matmerk

Inn på tunet tilbydere

MØRE OG ROMSDAL

Kommune Navn
MoldeMONICA SOLHEIMDAL, ove solom
MoldeAINA KIRKELAND TANGEN
VanylvenTYNNAKNUTEN - HILDEGUNN KNARDAL
SandeTROND HIDE - BØEN GARD
StrandaKRISTINE SKARBØ
SykkylvenODD VELLE, Eliasgarden
SykkylvenSTALL MOEN
GiskeKARL ARNE AUSTNES
VestnesSTALL ØVSTEDAL BJARNE K ØVSTEDAL
AukraHOLLINGSHOLM GÅRD
TingvollLINE NORD STØLAN
TingvollÅSPRONG DRIFT ASTRID-MERETHE BYE JENSVOLL
SunndalØSTIGARD FLATVAD
SunndalSIGBJØRN DRØPPING, Kristine Drøpping
SurnadalSOLVEIG HAGLUND
SurnadalHELGA BELE, Bele Jostua
FjordHÅKON MYKLEBUST, Stall Bjørstad

17 tilbydere