Gå til innholdet
25% reduksjon i sjekklistene

25% reduksjon i sjekklistene

KSL 5.12.2022

Del denne siden

Gjør du egenrevisjonen din riktig i år vil du kunne få over 25% reduksjon i antall spørsmål neste gang.

For å gjøre KSL til et bedre verktøy for den norske bonden satte Stiftelsen Norsk Mat i år i gang et prosjekt som skal se på hvordan man kan gjøre KSL slankere og smartere. Etter innføringen av den nye digitale løsningen i 2020 har KSL fått flere funksjoner som gjør det enklere å justere og tilpasse sjekklistene.

Målet med prosjektet skal forbedre brukervennligheten og øke den opplevde nytteverdien for bonden.

-Med smartere menes det at KSL skal hente mer data fra andre systemer og at vi utnytter de nye funksjonene i den digitale løsningen. Med slankere menes det å forenkle standardene, ha mer relevante og færre punkter slik at det blir en nedgang i antall punkter i sjekklistene som bonden skal forholde seg til årlig, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Ved oppdateringen av KSL-standarden i år vil du som bruker kunne oppnå en reduksjon på 25-30 % siden overgang til digital løsning i 2020. Reduksjonen vil variere fra produksjon til produksjon, om f.eks du har egne ansatte og om du legger inn de dokumentene som kan legges inn.

Reduksjonen har vi fått til gjennom:

  • kutt, sammenslåing og oppdatering/rydding av spørsmål
  • innført flere spørsmål som har tidsintervall – svar som varer 3-5-10 år
  • Innført flere tema-spørsmål – tilpassing til drift
  • har differensiert sjekklistene feks fjørfe
  • KSL henter inn data fra andre systemer slik at bonden unngår dobbeltarbeid

-De som «bare trykker seg gjennom» vil aldri kunne se noen bedring i KSL. Først når du bruker de mulighetene som systemet har vil du kunne oppleve at KSL har blitt enklere, fortsetter Roterud.

En ærlig og nøyaktig egenrevisjon fra bonden øker verdien av KSL-systemet og gjør KSL til en av de store fortrinnene vi har i norsk matproduksjon.

-Vi trenger et kvalitetssystem som alle kan ha tillit til. Det er den gode jobben som gjøres ute hos bonden som gjør at vi kan ha Nyt Norge-merke på mat og drikke.

Du kan ikke «bare trykke deg gjennom» - da vil verdien av dokumentasjonen din være lik null, sier Roterud.

Prosjektet vil i første omgang pågå ut 2023 og i utviklingen av et smartere og slankere KSL vil Arbeidsutvalget KSL, faggruppene, varemottakerne, faglaga og andre aktører i næringa bli involvert.

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.