Gå til innholdet
Full oversikt og gode rutiner med KSL

Full oversikt og gode rutiner med KSL

KSL 7.11.2022

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg
Del denne siden

I KSL kan du som bonde samle all dokumentasjon og sjekke at drifta di er i henhold til gjeldende regler. Med alt på ett sted får du lettere oversikt og kan etablere gode rutiner.

På gården Nordre Heian i Vestfold driver Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg og kona med korn og økologiske egg. Han er tredje generasjons gårdbruker og overtok allerede som 23-åring etter at faren døde av kreft. Da var han glad for at det fantes et godt kvalitetssystem og gode rutiner på gården. 

– Jeg var heldigvis godt kjent med drifta da jeg overtok, og hadde hjulpet pappa en del med KSL. Det var en stor fordel da jeg tok over så tidlig, forteller Hans Wilhelm. 

God dokumentasjon gir mange fordeler 

Den unge bonden ser mange fordeler med å dokumentere drifta i KSL, blant annet muligheten til å registrere og jobbe med avvik for å gjøre drifta stadig mer lønnsom og effektiv. 

– Som bonde er jeg opptatt av at hønene skal ha det bra og at kvaliteten på eggene skal være best mulig. Like viktig er det å dokumentere drifta for å få bedre betalt for produktene. For meg er KSL et godt verktøy for organisering og gode rutiner, enten det gjelder plastretur, driftsmateriell eller andre forhold. Mindre svinn gir lavere kostnader og bidrar til at jeg får bedre økonomi i produksjonen, sier Hans Wilhelm fornøyd. 

I KSL finnes det også rutiner som hjelper bonden å tenke HMS i det daglige arbeidet. Han trekker frem et eksempel med arbeid som medfører brannfare. Da er han glad for at han i KSL kan finne alt han trenger av veiledning og informasjon for å gjøre jobben på en sikker måte.

Hans Wilhelm forteller at KSL etterhvert har blitt mer persontilpasset, og at det eneste han trenger for å logge seg inn er produsentnummeret. 

– Det er enkelt og greit å manøvrere seg rundt i systemet. Ved punkter som krever dokumentasjon, ligger både veileder og skjema lett tilgjengelig. Det gjør det mye enklere å få dokumentasjonen på plass og sparer meg for mye arbeid, forklarer Hans Wilhelm. 

Etabler gode rutiner tidlig

Tom-Roterud-web-versjon--MM-09297-Foto_Caroline_RokaTom Roterud er avdelingsleder i Stiftelsen Norsk Mat og sjef for KSL. Han oppfordrer unge bønder til å raskt etablere gode rutiner for dokumentasjon og egenrevisjon i KSL etter overtakelse av gården. 

 – Som ung og ny bonde er det alltid greit å lytte til erfaringer fra tidligere generasjoner, men samtidig er det viktig å aktivt forme sin egen virksomhet. KSL gir bonden et godt fundament for å starte en aktiv internkontroll for sin gård og sin virksomhet. Gården er ofte både hjem og arbeidsplass, og kanskje har man også husdyr som skal ivaretas. Ved å gjennomføre en egenrevisjon tilpasset de produksjonene man har, blir det lettere å skaffe en oversikt over hva som kreves og hvilke regler man har å forholde seg til, forklarer Roterud.

Be om hjelp

Etter revisjonen sitter man gjerne igjen med en del spørsmål, og Roterud er klar på at man da ikke skal være redd for å involvere andre i prosessen. Det er mange dyktige mennesker der ute som kan hjelpe deg videre, mener han. 

– Ta med deg spørsmål og tanker fra revisjonen videre til din rådgiver, enten det er en landbruksrådgiver eller en rådgiver fra varemottakerne. Alternativt kan du invitere en nabo eller kollega på en kaffekopp på stabburstrappa for å diskutere mulige løsninger, foreslår Roterud. 

Han forteller at det også er et mål at alle som starter opp skal få en ekstern revisor fra KSL på besøk så tidlig som mulig for å diskutere ulike løsninger. 

– Våre revisorer har god innsikt og forståelse for hva som skjer på en gård, og det er alltid nyttig å få inn noen som kan se på drifta med nye øyne. Ved en ekstern KSL-revisjon går bonden og revisoren en runde på gården og prater om hva de ser og hvilke rutiner som finnes. Videre sjekker revisoren en del dokumentkrav. Det kan for eksempel være kontroll av autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler eller at dokumentasjon på den pålagte treårige el-kontrollen finnes tilgjengelig. Videre setter bonden og revisoren opp en liste over eventuelle avvik, og setter frister for lukking av avvikene. Fristene vil avhenge av hva slags avvik det er snakk om. Det settes selvfølgelig kortere frister for avvik som går på dyrevelferd og HMS, enn på planlagte utbedringer av bygningsmassen, sier Roterud. 

 
 
Smartere og slankere KSL-standard

For å gjøre gjennomgangen av sjekklistene enklere har Stiftelsen Norsk Mat nå startet for fullt med å innarbeide det Roterud kaller en smartere og slankere KSL-standard. Det legges blant annet opp til å øke bruken av det de kaller temaspørsmål. 

– Dersom du ikke har ansatte på gården skal du ikke måtte forholde deg til alle spørsmålene som omhandler det å være arbeidsgiver. Da svarer du bare nei på det første spørsmålet, og så får du ikke opp resten av spørsmålene som omhandler samme tema, forklarer Roterud og legger til at det også er gjort en jobb med å fjerne det som kan oppfattes som unødvendige spørsmål.

– Har du for eksempel tatt kurs i varmearbeider og har dokumentasjon på det, trenger du ikke lenger å svare på det spørsmålet årlig. Dokumentasjonen varer jo i flere år. Vi håper på den måten å gjøre det enklere og raskere å gjennomføre egenrevisjonen, og at spørsmålene skal oppleves mer relevante. Samtidig må vi sørge for at sjekklistene er gode nok og dekker både lovverket og varemottakernes krav, så det er en balanse her, understreker Roterud.

Bygg stein for stein

Til deg som synes det er vanskelig å komme i gang og vegrer deg for å ta tak, har KSL-sjefen følgende oppfordring:

 – Start i det små og bygg stein for stein. Ta for deg sjekklistene og kryss av der du kan. Lag deg en aktiv plan for ting som skal gjøres, og sett frister for når det skal gjennomføres. Da er du allerede et viktig steg nærmere målet. Har du gode rutiner for hvordan du jobber og legger opp arbeidet, blir du også mer effektiv. Tenk enkelt og be om hjelp om du trenger det, oppfordrer Roterud.  

Forvalter tillit

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg er opptatt av at det å være bonde handler om å forvalte tillit.

– Hvis jeg gjør en dårlig jobb med KSL og lurer meg unna avvikene, kan det gå ut over både hønene og eggkvaliteten. Da lurer jeg både de som tar imot produktene, næringa som helhet og ikke minst lurer jeg meg selv. Det blir jo helt feil! Norsk Landbruk er, og skal være, kvalitet i alle ledd. Det landbruket er jeg stolt av å være en del av, avslutter Hans Wilhelm. 

 

Artikkelen er skrevet av Tun Byrå

Ny bonde og KSL

Relaterte artikler

KSL 16. Mars 2023
Uoppmerksomhet og «skal bare» er hovedårsaker til ulykker i landbruket

Landbruket har en av høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. Ulykkene varierer etter en rekke faktorer, for eksempel størrelsen på gården, type avling, dyrehold og arbeidsmetoder som brukes. Dette viser den store HMS-kartleggingen som ble gjennomført i fjor.

KSL 22. Februar 2023
Tid for eksternrevisjon?

Det kan være lurt å legge KSL-revisoren til i din KSL når du skal ha eksternrevisjon. Da kan KSL-revisoren forberede seg bedre og dere vil begge spare tid.

KSL 24. Januar 2023
Sikkert hjem - trygg arbeidsplass!

Gården er både arbeidsplass for bonden og hjem for familien. I en travel hverdag er det viktig å unngå skader og ulykker. Da er KSL Trygg et viktig hjelpemiddel.