Gå til innholdet
pc_istockjpg

Brukertest: Gode tilbakemeldinger

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 23.6.2020

Del denne siden

Det ble gjennomført en brukertest av den nye KSL-løsningen i slutten av mai og tilbakemeldingene fra testerne var gode. - Noe nytt er det jo, men de aller fleste fikk gjennomført egenrevisjonen og mente hjelpen som ligger i løsningen var bra, sier Tom Roterud.

Totalt var er 115 deltakere på brukertesten som ble gjennomført 21-24 mai. Testerne skulle gjennomføre en egenrevisjon og fikk navigere selv i den nye løsningen. Etter testen måtte de besvare en del spørsmål knyttet til testen. 

- Vi er godt fornøyd. TIlbakemeldingene er gode og generelt vil jeg si at de aller fleste fikk logget seg inn og gjort de oppgavene de skulle utføre. Nesten 90 % fikk utført egenrevisjonen i testen, forteller Roterud. Tilbakemeldingene fra testen i blir fulgt opp og tilpasset i den ny KSL-løsningen.

Nye produsentnummer

KSL får ny innlogging og testen tok også i bruk denne. - Ikke alle hadde fått med seg at de har fått nye produsentnummer. Fra 1. januar 2020 fikk store deler av landet nye fylkes- og kommunenummer og produsenter i de berørte områdene fikk som følge av dette nytt produsentnummer, forteller Roterud.

Les mer om nye produsentnummer her!

Fem heldige testere

Fem av de som gjennomførte brukertesten ble trukket ut og har mottatt en íPad som takk for hjelpen. De fem heldige er: Nils Rune Drægni, Odd Helge Njærheim, Lars Harald Moltustøl, Ola Aune og Jan Magne Linmo.

 

 

Relaterte artikler

KSL 5. Juni 2021
KSL og svineproduksjon

Siden Brennpunkt-reportasjen for to år siden er det satt i gang en rekke tiltak i svinenæringa. Det er jobbet med forbedring gjennom dokumentasjon, holdninger og kompetansen til bønder og andre som steller dyra. Men etter saken på NRK denne helga ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå.

KSL 2. Juni 2021
Utenlandsk arbeidskraft

Skal du ha utenlandsk arbeidskraft i sommer? Her har vi samlet noe informasjon om hva du som arbeidsgiver må ha på plass.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?