Gå til innholdet
Gyldig KSL - næringa vil ha alle med

Gyldig KSL - næringa vil ha alle med

KSL 26.9.2022

Del denne siden

Nå legger vi til rette for å få alle ombord i KSL, sier KSL-sjef Tom Roterud.

- Ved manglende egenrevisjon ved levering blir du nå pålagt en revisjonsoppfølging og målet med denne er at alle får gjennomført egenrevisjonen, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Alle varemottakere i Norge oppdaterer nå sine datasystemer. Dette medfører at du må ha status med Gyldig KSL ved levering. For å ha Gyldig KSL må du:

  • gjøre din årlige egenrevisjon
  • lukke avvik etter de frister som er satt
  • ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon

- Med innføring av Gyldig KSL legger næringa om rutinene for trekket på oppgjøret fra varemottaker for manglende KSL, også kalt KSL-trekket. Fra nå blir det slik at mangler du egenrevisjonen i KSL, så skal du få en direkte oppfølging fra KSL. Trekket for manglende egenrevisjon forsvinner med andre ord, men ikke trekk for avvik knytta til bransjeavtalene, fortsetter Roterud.

Gjelder et fåtalls bønder

Av ca 37 000 brukere i KSL, er det om lag 4 000 som mottar purring om manglende gjennomført egenrevisjon per år. Av disse gjennomfører ca 3 500 egenrevisjonen etter purring er sendt ut og totalt er det da i underkant av 500 som vil havne på lista for revisjonsoppfølging.

- Med andre ord - da de aller fleste har Gyldig KSL på plass og gjør den jobben som kreves. Dette er styrken til KSL og svært viktig for at vi har et troverdig internkontrollsystem i landbruket, Sier Roterud.

Hele næringa bak innføringa av Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa, med faglaga og varemottakere i spissen, står bak innføringen av Gyldig KSL. Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssystem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering.

- KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom merkeordningen Nyt Norge, sier Roterud.

Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen.

Blir viktigere å holde fristene!

- De som nå mottar brev om Gyldig KSL, oppfyller ikke ett eller flere av de angitte kravene og har fått varsel om at fristene er utgått. Ved denne innføringen av Gyldig KSL, er det samlet opp produsenter som ikke oppfyller kravene fra juli,aug, sept og okt i 2022. Disse har nå frist til 1. november for å gjennomføre egenrevisjon, forteller Roterud.

Fra november og videre vil brev om Gyldig KSL følge de vanlige varslingsrutinene til KSL.

Konsekvensen av å ikke ha Gyldig KSL er at fra nå krever varemottaker at du må ha en revisjonsoppfølging. Kostnadene er på kr 4500 kr + mva, og dette må du dekke selv.

Dersom du gjennomfører egenrevisjon og lukker avvik etter eksterne KSL-revisjoner i tråd med avtalte frister, unngår du revisjonsoppfølgingen og den ekstra kostnaden.  

Hva er en revisjonsoppfølging?

- Målet med en revisjonsoppfølging er å hjelpe bonden fram til status med Gyldig KSL. Ved revisjonsoppfølging p.g.a manglende egenrevisjon vil revisor bidra til at egenrevisjonen blir gjennomført og blir registrert ved besøket.  En revisjonsoppfølging har elementer av rådgiving, avslutter Roterud.

Manglende lukking av enkelte, kritiske avvik, etter de frister som er satt, kan også iverksette en revisjonsoppfølging.

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.