Gå til innholdet
KSL-standard er justert

KSL-standard er justert

KSL 8.7.2021

Del denne siden

Det er foretatt en justering av KSL-standarden per juli 2021.

Den største endringen er på fjørfe. Fra nå er det en sjekkliste generelt for fjørfe og så er det oppdelt i sjekklister for de forskjellige produksjonene. Det er også gjort en tilsvarende endring på drøvtyggere.

 

Her finner du KSL-standarden 

Neste oppdatering av KSL-standarden finner sted i oktober.

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.