Gå til innholdet

KSL Trygg på mobilen

KSL 24.2.2021

Del denne siden

Da er endelig KSL Trygg klar til bruk! KSL Trygg er et verktøy som gir deg muligheten til å jobbe med KSL-systemet på mobil i arbeidssituasjonen ute på gården.

IMG_9502De siste årene har KSL tatt steget over på en mer oppdatert digital plattform. Ny og oppdatert løsning ble lansert i juli i 2020. Nå kommer løsningen som gjør at du har KSL med deg på telefonen.

Tom-Roterud-2017-MM-06111- Foto_Caroline_Roka

- Dette har vært nødvendige steg for å få et moderne kvalitets- og internkontrollsystem som møter dagens krav for bonden, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren. Og nå tar vi et steg til og lanserer KSL Trygg. KSL Trygg snakker sømløst med KSL og alle endringer og oppgaver du utfører i KSL Trygg ute på gården blir oppdatert i KSL», forteller KSL-sjef Tom Roterud.

Landbruksnæringa har behov for å jobbe kontinuerlig med beredskap og HMS på gården, og KSL Trygg gir nå denne muligheten. Du kan enkelt planlegge og gjennomføre en vernerunde og egenkontroll av elektriske anlegg. Videre kan du legge til bilder og dokumentere HMS-arbeidet på gården din og du kan dokumentere og lukke alle typer avvik både fra dine egne kontroller og revisjoner.".

- Jeg har allerede testet den sjøl. Lukking av avvik i KSL var både oversiktlig og enkelt. Fint å kunne følge opp KSL der og da. Det blir fort at du utsetter om du tenker at «dette tar jeg i kveld. Vil også nevne oversikten på egne beredskapsplaner som en bra og viktig funksjon. Her kan du gi tilgang til familie og egne ansatte og sørge for at flere vet hva som skal gjøres om uhell skjer», sier Roterud.

KSL Trygg inneholder også enkle tips om førstehjelp og informasjon om varslingsplikt ved ulykker.

Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Med KSL Trygg blir denne jobben enklere gjennom hele året og ikke bare ved den årlige egenrevisjonen.

- KSL er jo landbruksnæringas eget kvalitets- og internkontrollsystem. Så gå inn på ksl.no og få mer informasjon og opplæring om KSL Trygg. Legg inn KSL Trygg på mobilen din og fortsett det gode arbeidet med å gjøre din arbeidsplass og norsk landbruk bedre» avslutter Roterud.
 

Her finner mer informasjon og hvordan du får KSL Trygg på mobilen

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eEkpbM4HfyU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Fakta om KSL Trygg

  • Utviklet av Ciber i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving.
  • Du finner informasjon om hvordan du legger til KSL Trygg på mobilen når du logger inn på eget foretak i KSL og på www.ksltrygg.no
  • KSL Trygg snakker sømløst med KSL og alle endringer og oppgaver du utfører i KSL Trygg blir oppdatert i KSL.
  • Er et mobiltilpasset verktøy som gir deg f.eks. mulighet til å jobbe tettere med HMS på gården, samt planlegging og gjennomføring av vernerunde og egenkontroll av elektriske anlegg.
  • I KSL Trygg kan du laste opp bilder fra mobilen din for å dokumentere HMS-arbeid o.l.

Relaterte artikler

KSL 8. Juli 2021
KSL-standard er justert

Det er foretatt en justering av KSL-standarden per juli 2021.

KSL 30. Juni 2021
Ny samarbeidsavtale

Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Mat har inngått ny samarbeidsavtale.

KSL 5. Juni 2021
KSL og svineproduksjon

Siden Brennpunkt-reportasjen for to år siden er det satt i gang en rekke tiltak i svinenæringa. Det er jobbet med forbedring gjennom dokumentasjon, holdninger og kompetansen til bønder og andre som steller dyra. Men etter saken på NRK denne helga ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå.