Gå til innholdet
Kreditering: Cylinder production

Landbruk og klima

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 20.1.2022

Del denne siden

Landbrukets klimaplan, klimakalkulator, klimarådgivning - det er mye å sette seg inn i. Her har vi samlet nyttig informasjon om klima for deg.

Landbrukets klimaplan

Planen viser hvordan et samla jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030. I planen forplikter næringa seg til å redusere klimagassutslippa og øke opptaket av karbon tilvarende 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Dette skal gjøres uten kutt i norsk matproduksjon.


De åtte satsningsområdene er:

Satsingsområde 1: Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
Satsingsområde 2: Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere husdyr
Satsingsområde 3: Fossilfri maskinpark
Satsingsområde 4: Fossilfri oppvarming
Satsingsområde 5: Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
Satsingsområde 6: Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
Satsingsområde 7: Jorda som karbonlager
Satsingsområde 8: Ny klimateknologi


Les mer om Landbrukets klimaplan hos Norges Bondelag

 

Klimakalkulatoren

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. Klimakalulatoren finner du hos Klimasmart landbruk.

Her finner du mer informasjon om Klimakalkulatoren og link til et e-læringskurs

Klimarådgivning

Som en oppfølging av Landbrukets klimaavtale, ble det i fjorårets jordbruksoppgjør satt av midler til å etablere en ordning med klimarådgivning for bønder. Nesten 300 bønder fikk i løpet av høsten 2021 råd om hvordan de kan drive mer klimavennlig.

Klimarådgivningen innebærer en helhetlig gjennomgang og analyse av klimautslipp og karbonbindingsbidrag på gården. Bonden får en plan med konkrete råd om tilpasninger som kan gjøre driften mer klimavennlig.

For å få tilskudd til klimarådgiving skal du benytte deg av rådgiver med godkjent rådgivingsopplegg.

Her finner du mer informasjon om klimarådgiving og oversikt over klimarådgivere i ditt fylke.

 

Norsk landbruksrådgiving

Hos Norsk landbruksrådgiving (NLR) finner du fagartikler, tips og råd innen klima og landbruk. De har også etablert tilbudet NLR Klima Førsteråd. 

NLR Klima Førsteråd er et tilbud om klimarådgiving på gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren. Med en individuell rådgiving, som tar ca 5-10 timer, får du en gjennomgang og rapport med forslag til tiltak for din gård.

Les mer om NLR Klima Førsteråd på NLR sine nettsider

Relaterte artikler

KSL 21. April 2022
Vi søker etter veterinær

Vi søker etter veterinær til spennende jobb med å videreutvikle KSL som felles kvalitetssystem og verktøy for landbruket.

ksl_tannhjul copy
KSL 21. April 2022
KSL - hva lurer du på?

Vi mottar en del spørsmål om KSL og utfylling av sjekklister. Derfor har vi samlet de mest vanlige spørsmålene her - ta en titt.

KSL 7. April 2022
Webinar: KSL på 1-2-3

Da har vi gjennomført tre webinarer hvor vi har gått gjennom KSL fra innlogging til eksternrevisjon. Og du kan se alle i opptak når det passer deg!