Gå til innholdet
Bilde nettside

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

KSL 3.3.2021

KSL Trygg ble presentert på Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.
Del denne siden

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ledet 2. mars et digitalt møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.

– Jeg er glad for at de aktørene som har vært her i dag vektlegger viktigheten av samarbeid for å oppnå gode resultater i HMS-arbeidet i landbruket.  Alle er enige om at vi må jobbe for null dødsulykker i landbruket, og jeg vil ta initiativ til en oppfølging av denne problemstillingen, sier Bollestad.

På møtet deltok representanter fra Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester og Stiftelsen Norsk Mat.

Les mer hos Regjeringen

 

Relaterte artikler

KSL 5. Juni 2021
KSL og svineproduksjon

Siden Brennpunkt-reportasjen for to år siden er det satt i gang en rekke tiltak i svinenæringa. Det er jobbet med forbedring gjennom dokumentasjon, holdninger og kompetansen til bønder og andre som steller dyra. Men etter saken på NRK denne helga ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå.

KSL 2. Juni 2021
Utenlandsk arbeidskraft

Skal du ha utenlandsk arbeidskraft i sommer? Her har vi samlet noe informasjon om hva du som arbeidsgiver må ha på plass.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?