Gå til innholdet
Lyngenlam-1

Ny dyrehelseforskrift

Skrevet av KSL den 3.1.2019

KSL inneholder alt i dag et godt grunnlag for å oppfylle den nye forskriften, men noen helt nye ting er også kommet til.
Del denne siden

1. juli trer en ny forskrift om dyrehelse i kraft i Norge. KSL inneholder alt i dag et godt grunnlag for å oppfylle den nye forskriften, men noen helt nye ting er også kommet til. Smittevernplan, karenstid, dokumentasjon og nye regioner er noen av stikkordene.

Ny dyrehelseforskrift

Mattilsynet har i dag varslet om at en ny dyrehelseforskrift er vedtatt. Den trer i kraft allerede nå 1.7.2018. Hensikten med de nye reglene er å hindre spredning av smitte mellom dyrebesetninger. Mye videreføres fra den gamle forskriften, men en del er nytt. Først og fremst blir dyreeier gitt et større ansvar for forebyggede helsearbeid, med krav til blant annet smittevernplan.
 
De viktigste endringene er:  
  • Innføring av karenstid og egenerklæring ved flytting av storfe, svin og kameldyr mellom besetninger 
  • Smittevernplan med plantegning over driften 
  • Nye regioner for småfe som vil gjøre det enklere å flytte hanndyr av småfe. Fortsatt forbud mot flytting av hunndyr av sau utvides til å også gjelde hunndyr av geit.  
  • Kompetansekrav til dyreholdere i næringsretta dyrehold om oppdaterte kunnskaper om dyrehelse og smittevern. Kravet gjelder fra 1.1.2020. Kompetansekravet gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kunnskap i dyrehelse på agronomnivå eller høyere. 
Mattilsynet jobber med å lage en veiledning til den nye forskriften, og de har sagt at de ikke kommer til å føre tilsyn etter det nye regelverket i en overgangsperiode. 

Smittevernplan 
For deg som bruker KSL har du allerede kontroll på mange av de nye kravene til smittevernplan. Vi har laget en mal til smittevernplan for deg, og vi har laget et eksempel på hvordan en smittevernplan med plantegning kan se ut for et lite gårdsbruk med sau. Dokumentene finner du HER 

Fakta

Her er litt faktatekst. Her er litt faktatekst. Her er litt faktatekst.