Gå til innholdet
Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

KSL 27.1.2022

Del denne siden

Landbruket er i rask endring og det er fortsatt en høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. I møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS ba statsråden næringa vurdere en ny HMS-kartlegging og denne blir nå sendt ut i til alle bønder 31. januar.

Hele næringa er med

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS kartla også i 2018 HMS-statusen på gården hos norske bønder og over 12 000 deltok da på kartleggingen. Det er viktig at et samlet landbruk står bak og ikke minst i etterkant når resultatene skal følges opp. Med oppdaterte kunnskap vil virkemiddelene bli bedre målrettet gjennom tiltak og kan styrke samarbeidet på HMS på tvers i hele næringa.

Invitasjon sendes på epost

HMS-kartleggingen blir utført på vegne av hele næringa i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. Arbeidstilsynet har også vært involvert og Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Arbeidstilsynet og Ruralis vil bistå i analysen av resultatene.


Mandag 31. januar mottar du epost fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL hvor link til HMS-kartleggingen ligger ved.


Den forrige HMS-kartlegging i 2019 den ga føringer for følgende:

 • Informasjon knyttet til de største ulykkesårsakene
 • Spisset rådgiving
 • Bruk av verneutstyr på redskap og traktorer - eks setebelte i traktor
 • Etablering av applikasjonen KSL Trygg - et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat

 


Hele næringa står bak HMS-kartleggingen 2022:
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund m tilhørende slakterimedlemmer
 • Nortura SA
 • TINE SA
 • Q-meieriene
 • Fiskå Mølle
 • Felleskjøpet Agri
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Strand Unikorn
 • Norgesfôr
 • Norsk Gartnerforbund
 • Gartnerhallen SA
 • Nordgrønt
 • Produsentforeningen 1909
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Stiftelsen Norsk Mat 

 

Relaterte artikler

KSL 21. September 2022
Nyansatt veterinær på plass

Solveig Bugge Sveri er ansatt som ny fagsjef veterinær i Stiftelsen Norsk Mat og KSL.

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.