Gå til innholdet
Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

KSL 27.1.2022

Del denne siden

Landbruket er i rask endring og det er fortsatt en høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. I møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS ba statsråden næringa vurdere en ny HMS-kartlegging og denne blir nå sendt ut i til alle bønder 31. januar.

Hele næringa er med

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS kartla også i 2018 HMS-statusen på gården hos norske bønder og over 12 000 deltok da på kartleggingen. Det er viktig at et samlet landbruk står bak og ikke minst i etterkant når resultatene skal følges opp. Med oppdaterte kunnskap vil virkemiddelene bli bedre målrettet gjennom tiltak og kan styrke samarbeidet på HMS på tvers i hele næringa.

Invitasjon sendes på epost

HMS-kartleggingen blir utført på vegne av hele næringa i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. Arbeidstilsynet har også vært involvert og det er Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukhelse og Ruralis som skal analysere deler av resultatene fra kartleggingen.


Mandag 31. januar mottar du epost fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL hvor link til HMS-kartleggingen ligger ved.


Den forrige HMS-kartlegging i 2019 den ga føringer for følgende:

 • Informasjon knyttet til de største ulykkesårsakene
 • Spisset rådgiving
 • Bruk av verneutstyr på redskap og traktorer - eks setebelte i traktor
 • Etablering av applikasjonen KSL Trygg - et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat

 


Hele næringa står bak HMS-kartleggingen 2022:
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund m tilhørende slakterimedlemmer
 • Nortura SA
 • TINE SA
 • Q-meieriene
 • Fiskå Mølle
 • Felleskjøpet Agri
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Strand Unikorn
 • Norgesfôr
 • Norsk Gartnerforbund
 • Gartnerhallen SA
 • Nordgrønt
 • Produsentforeningen 1909
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Stiftelsen Norsk Mat 

 

Relaterte artikler

KSL 21. April 2022
Vi søker etter veterinær

Vi søker etter veterinær til spennende jobb med å videreutvikle KSL som felles kvalitetssystem og verktøy for landbruket.

ksl_tannhjul copy
KSL 21. April 2022
KSL - hva lurer du på?

Vi mottar en del spørsmål om KSL og utfylling av sjekklister. Derfor har vi samlet de mest vanlige spørsmålene her - ta en titt.

KSL 7. April 2022
Webinar: KSL på 1-2-3

Da har vi gjennomført tre webinarer hvor vi har gått gjennom KSL fra innlogging til eksternrevisjon. Og du kan se alle i opptak når det passer deg!