Gå til innholdet
Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

Ny stor HMS-kartlegging i landbruket

KSL 27.1.2022

Del denne siden

Landbruket er i rask endring og det er fortsatt en høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. I møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS ba statsråden næringa vurdere en ny HMS-kartlegging og denne blir nå sendt ut i til alle bønder 31. januar.

Hele næringa er med

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS kartla også i 2018 HMS-statusen på gården hos norske bønder og over 12 000 deltok da på kartleggingen. Det er viktig at et samlet landbruk står bak og ikke minst i etterkant når resultatene skal følges opp. Med oppdaterte kunnskap vil virkemiddelene bli bedre målrettet gjennom tiltak og kan styrke samarbeidet på HMS på tvers i hele næringa.

Invitasjon sendes på epost

HMS-kartleggingen blir utført på vegne av hele næringa i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. Arbeidstilsynet har også vært involvert og Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Arbeidstilsynet og Ruralis vil bistå i analysen av resultatene.


Mandag 31. januar mottar du epost fra Kvalitetssystem i landbruket – KSL hvor link til HMS-kartleggingen ligger ved.


Den forrige HMS-kartlegging i 2019 den ga føringer for følgende:

 • Informasjon knyttet til de største ulykkesårsakene
 • Spisset rådgiving
 • Bruk av verneutstyr på redskap og traktorer - eks setebelte i traktor
 • Etablering av applikasjonen KSL Trygg - et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat

 


Hele næringa står bak HMS-kartleggingen 2022:
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund m tilhørende slakterimedlemmer
 • Nortura SA
 • TINE SA
 • Q-meieriene
 • Fiskå Mølle
 • Felleskjøpet Agri
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Strand Unikorn
 • Norgesfôr
 • Norsk Gartnerforbund
 • Gartnerhallen SA
 • Nordgrønt
 • Produsentforeningen 1909
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Stiftelsen Norsk Mat 

 

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.