Gå til innholdet
Nyt norge ku konkurranse

Fikk du nytt produsentnummer i januar?

KSL 15.6.2020

Del denne siden

Fra 1. januar 2020 fikk store deler av landet nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene fikk som følge av dette nytt produsentnummer. Produsentnummeret brukes bl.a. når du skal logge deg inn på KSL

Et produsentnummer brukes som identifikator for din landbruksproduksjon. Et komplett produsentnummer består alltid av 10 siffer, hverken mer eller mindre.

Produsentnummeret starter alltid med kommunenummer for den kommunen hvor produksjonen har sitt driftssenter. Hvis du driver landbruksproduksjon i f.eks. Gloppen vil ditt produsentnummer fra og med 1.1.2020 starte med 4650 -.

Her kan du søke opp ditt produsentnummer.

Relaterte artikler

KSL 13. Oktober 2021
Oppdatert KSL-standard

KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket.

KSL 5. Oktober 2021
Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

- Det er ikke sånn at det er vi i KSL som «finner på» eller lager alle punktene på egenrevisjonen. Sjekklistene er satt opp av næringas egne faggrupper i KSL som har representanter fra faglaga, industrien, rådgiving og ikke minst praktiserende bønder, sier KSL-sjef Tom Roterud.

KSL 29. September 2021
Røring og pumping av gjødsel

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.