Gå til innholdet
Økt kvalitet i samarbeidet om dyrekrim

Økt kvalitet i samarbeidet om dyrekrim

KSL 22.3.2022

Del denne siden

Ny retningslinje for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i dyrevelferdssaker

Retningslinjen er et verktøy og oppslagsverk som skal brukes i det daglige arbeidet med bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Den inneholder blant annet informasjon og forventninger til informasjonsdeling, bevissikring, samarbeidsformer, mediehåndtering og mal for anmeldelse.

Målet med retningslinjen er bedre og mer effektiv behandling av de mest alvorlige dyrevelferdssakene.

Relaterte artikler

KSL 21. September 2022
Nyansatt veterinær på plass

Solveig Bugge Sveri er ansatt som ny fagsjef veterinær i Stiftelsen Norsk Mat og KSL.

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.