Gå til innholdet
Røring og pumping av gjødsel

Røring og pumping av gjødsel

KSL 29.9.2021

Foto: Rasmus Lang-Ree, Buskap
Del denne siden

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.

God HMS er svært viktig i forbindelse med røring i gjødsla og man kan med jevne mellomrom høre om alvorlige ulykker knytta til gjødselgass. Det finnes flere gasser som dannes i gjødsla fra husdyr. Hydrogensulfid som er regnet som den farligste, men også metan, ammoniakk og karbon­dioksid kan i høye konsentrasjoner utgjøre en helserisiko for mennesker og ­husdyr.

Vanligste farer er:

  • Forgiftning av mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

I henhold til § 13 i «Forskrift om hold av storfe» skal dyreholder ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyr og mennesker sikres mot skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.

Forskrift om hold av storfe

 

KSL Trygg

Bruker du KSL Trygg kan du dokumentere dine rutiner i appen, noe som vil forenkle arbeidet med HMS i KSL. Bruker du ikke KSL Trygg må du manuelt lage en rutinebeskrivelse.

Vi har utarbeidet en mal som du selv må fylle ut: Rutiner ved røring av blautgjødsel

Du kan også lese mer om husdyrgjødsel hos NLR:Hos HelseNorge kan du lese om Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning
 

 

Relaterte artikler

KSL 13. Oktober 2021
Oppdatert KSL-standard

KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket.

KSL 5. Oktober 2021
Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

- Det er ikke sånn at det er vi i KSL som «finner på» eller lager alle punktene på egenrevisjonen. Sjekklistene er satt opp av næringas egne faggrupper i KSL som har representanter fra faglaga, industrien, rådgiving og ikke minst praktiserende bønder, sier KSL-sjef Tom Roterud.

KSL 29. September 2021
Røring og pumping av gjødsel

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.