Gå til innholdet
Røring og pumping av gjødsel

Røring og pumping av gjødsel

KSL 29.9.2021

Foto: Rasmus Lang-Ree, Buskap
Del denne siden

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.

God HMS er svært viktig i forbindelse med røring i gjødsla og man kan med jevne mellomrom høre om alvorlige ulykker knytta til gjødselgass. Det finnes flere gasser som dannes i gjødsla fra husdyr. Hydrogensulfid som er regnet som den farligste, men også metan, ammoniakk og karbon­dioksid kan i høye konsentrasjoner utgjøre en helserisiko for mennesker og ­husdyr.

Vanligste farer er:

  • Forgiftning av mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

I henhold til § 13 i «Forskrift om hold av storfe» skal dyreholder ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyr og mennesker sikres mot skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.

Forskrift om hold av storfe

 

KSL Trygg

Bruker du KSL Trygg kan du dokumentere dine rutiner i appen, noe som vil forenkle arbeidet med HMS i KSL. Bruker du ikke KSL Trygg må du manuelt lage en rutinebeskrivelse.

Vi har utarbeidet en mal som du selv må fylle ut: Rutiner ved røring av blautgjødsel

Du kan også lese mer om husdyrgjødsel hos NLR:Hos HelseNorge kan du lese om Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning
 

 

Relaterte artikler

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.