Gå til innholdet
Røring og pumping av gjødsel

Røring og pumping av gjødsel

KSL 29.9.2021

Foto: Rasmus Lang-Ree, Buskap
Del denne siden

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.

God HMS er svært viktig i forbindelse med røring i gjødsla og man kan med jevne mellomrom høre om alvorlige ulykker knytta til gjødselgass. Det finnes flere gasser som dannes i gjødsla fra husdyr. Hydrogensulfid som er regnet som den farligste, men også metan, ammoniakk og karbon­dioksid kan i høye konsentrasjoner utgjøre en helserisiko for mennesker og ­husdyr.

Vanligste farer er:

  • Forgiftning av mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

I henhold til § 13 i «Forskrift om hold av storfe» skal dyreholder ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyr og mennesker sikres mot skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.

Forskrift om hold av storfe

 

KSL Trygg

Bruker du KSL Trygg kan du dokumentere dine rutiner i appen, noe som vil forenkle arbeidet med HMS i KSL. Bruker du ikke KSL Trygg må du manuelt lage en rutinebeskrivelse.

Vi har utarbeidet en mal som du selv må fylle ut: Rutiner ved røring av blautgjødsel

Du kan også lese mer om husdyrgjødsel hos NLR:Hos HelseNorge kan du lese om Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning
 

 

Relaterte artikler

KSL 4. Januar 2022
Alt om Dyrevelferdsprogrammet for storfe

Nå i januar lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe - DVP Storfe. Alle produsenter med flere enn 10 storfe skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned.

webinar forside intro ksl
KSL 16. Desember 2021
Opptak fra webinaret

Fikk du ikke med deg webinaret "Introduksjon til KSL"? Her finner du opptaket.

iStock-1212634081
KSL 14. Desember 2021
Fortsatt trygt med KSL-revisjoner

Regjeringens siste innstramminger rammer ikke én-til-én-virksomheter som KSL-revisjoner. - Vi har både skjerpede rutiner og lang erfaring med smittevern og mener det er trygt med KSL-revisjoner nå, sier KSL-sjef Tom Roterud.