Gå til innholdet
tom_roterud_2020

- Oppdatert KSL i ny drakt

KSL 8.7.2020

Del denne siden

Tirsdag 7. juli gikk KSL over på en oppdatert digital plattform. - En del nytt bl.a innloggingen og utseende, men de fleste vil nok kjenne seg raskt igjen. Du får et oppdatert verktøy for å gjennomføre en mer korrekt egenrevisjon, forteller KSL-sjef Tom Roterud i Stiftelsen Norsk Mat.

Arbeidet med oppdateringen av KSL har pågått en stund og endelig er løsningen klar. I løpet av vinteren har bl.a. KSL-revisorene og varemottakerne gradvis tatt i bruk den oppdaterte løsningen og 7. juli var det altså bonden sin tur.

Gikk ”live” 7. juli
- Endelig er vi ”live” med oppdatert løsning og det har vært en lang, lang vei. Det er tross alt et av de viktigste verktøyet vi har. KSL dokumenterer den gode jobben som gjøres i norsk landbruk, forteller KSL-sjef Tom Roterud i Stiftelsen Norsk Mat.

- Det er en del nytt bl.a innloggingen og utseende, men de fleste vil nok kjenne seg raskt igjen. Du får et oppdatert verktøy for å gjennomføre en mer korrekt egenrevisjon, forteller Roterud videre.

Hva er nytt?
- Bruker du den nye innloggingen via Landbrukets Dataflyt med BankID får du tilgang til de nye funksjonene, sier Roterud.

Blant annet kan du nå tildele roller til andre personer som er knyttet til drifta i å bidra i forhold til KSL-oppfølgingen. Du kan nå også laste opp alle dine dokumenter fra KSL-permen og ha ditt eget dokumentarkiv. Dette blir  litt mer jobb første gangen men det vil lette framtidige egenrevisjoner.

- I løpet av høsten vil sjekklistene bli mer spesifikt  knyttet til den produksjonen du selv har oppgitt eller som ligger inne via varemottaker eller søknad om produksjonstilskudd. Det betyr for eksempel at har du drift med sau så slipper du spørsmål om storfe, forteller Roterud

Fikk du nytt produsentnummer 1. januar?
I mai ble det gjennomført en større brukertest og drøyt 100 bønder var inne og gjennomførte egenrevisjonen i den løsningen. - En skikkelig test er helt nødvendig før vi gikk ”live”. Det ble avdekket noe «smårusk» og de største utfordringene var knyttet til innloggingen.

Mange fikk nytt produsentnummer 1. januar i år p.g.a. fylkes- og kommunesammeslåinger og flere har nok kanskje glemt dette. - Derfor er det viktig at du sjekker produsentnummeret ditt FØR du setter i gang med egenrevisjonen, avslutter Roterud.

 

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.