Gå til innholdet
tom_roterud_2020

- Oppdatert KSL i ny drakt

KSL 8.7.2020

Del denne siden

Tirsdag 7. juli gikk KSL over på en oppdatert digital plattform. - En del nytt bl.a innloggingen og utseende, men de fleste vil nok kjenne seg raskt igjen. Du får et oppdatert verktøy for å gjennomføre en mer korrekt egenrevisjon, forteller KSL-sjef Tom Roterud i Stiftelsen Norsk Mat.

Arbeidet med oppdateringen av KSL har pågått en stund og endelig er løsningen klar. I løpet av vinteren har bl.a. KSL-revisorene og varemottakerne gradvis tatt i bruk den oppdaterte løsningen og 7. juli var det altså bonden sin tur.

Gikk ”live” 7. juli
- Endelig er vi ”live” med oppdatert løsning og det har vært en lang, lang vei. Det er tross alt et av de viktigste verktøyet vi har. KSL dokumenterer den gode jobben som gjøres i norsk landbruk, forteller KSL-sjef Tom Roterud i Stiftelsen Norsk Mat.

- Det er en del nytt bl.a innloggingen og utseende, men de fleste vil nok kjenne seg raskt igjen. Du får et oppdatert verktøy for å gjennomføre en mer korrekt egenrevisjon, forteller Roterud videre.

Hva er nytt?
- Bruker du den nye innloggingen via Landbrukets Dataflyt med BankID får du tilgang til de nye funksjonene, sier Roterud.

Blant annet kan du nå tildele roller til andre personer som er knyttet til drifta i å bidra i forhold til KSL-oppfølgingen. Du kan nå også laste opp alle dine dokumenter fra KSL-permen og ha ditt eget dokumentarkiv. Dette blir  litt mer jobb første gangen men det vil lette framtidige egenrevisjoner.

- I løpet av høsten vil sjekklistene bli mer spesifikt  knyttet til den produksjonen du selv har oppgitt eller som ligger inne via varemottaker eller søknad om produksjonstilskudd. Det betyr for eksempel at har du drift med sau så slipper du spørsmål om storfe, forteller Roterud

Fikk du nytt produsentnummer 1. januar?
I mai ble det gjennomført en større brukertest og drøyt 100 bønder var inne og gjennomførte egenrevisjonen i den løsningen. - En skikkelig test er helt nødvendig før vi gikk ”live”. Det ble avdekket noe «smårusk» og de største utfordringene var knyttet til innloggingen.

Mange fikk nytt produsentnummer 1. januar i år p.g.a. fylkes- og kommunesammeslåinger og flere har nok kanskje glemt dette. - Derfor er det viktig at du sjekker produsentnummeret ditt FØR du setter i gang med egenrevisjonen, avslutter Roterud.

 

Relaterte artikler

KSL 13. Oktober 2021
Oppdatert KSL-standard

KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket.

KSL 5. Oktober 2021
Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

- Det er ikke sånn at det er vi i KSL som «finner på» eller lager alle punktene på egenrevisjonen. Sjekklistene er satt opp av næringas egne faggrupper i KSL som har representanter fra faglaga, industrien, rådgiving og ikke minst praktiserende bønder, sier KSL-sjef Tom Roterud.

KSL 29. September 2021
Røring og pumping av gjødsel

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.