Gå til innholdet
Oppdatert KSL-standard

Oppdatert KSL-standard

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 13.10.2021

Del denne siden

KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket.

Den største endringen ble allerede gjort i juli. Det er nå en sjekkliste generelt for fjørfe og videre er det oppdelt i sjekklister for de forskjellige produksjonene. Det er også gjort en tilsvarende endring på drøvtyggere. 

En annen nyhet i KSL er “Skriftlig rutine på røring og utpumping av blautgjødsel (storfe)”. Les mer

KSL-systemet oppsummerer over 2000 sider med offentlige lover og forskrifter og arbeidet med å holde KSL-standarden oppdatert skjer kontinuerlig gjennom året.

Sjekk ut sjekklistene - Bokmål og Nynorsk 

 

Egenrevisjon og dine sjekklister

Alt du søker produksjonstilskudd på kommer i sjekklistene i din egenrevisjon. Har du f.eks søkt om produksjonstilskudd for 8 høner så legges sjekkliste fjørfe til din egenrevisjon. 

Om da disse hønene er tenkt som “hobbyhøner” og ikke skal innom noen varemottaker, kan du selv logge deg inn med BankID og fjerne denne produksjonen. 

Innlogging med BankID  brukes om du skal slette og legge til en produksjon i sjekklistene dine. 

Hvorfor bruke BankID?

Ved å opprette personlig bruker og logge inn med  BankID får du full tilgang på alle funksjonene i KSL. Med gammel innlogging med produsentnummer kan du ikke f.eks endre produksjonene dine.  
Ved å opprette personlig bruker og logge inn med BankID får du fulle rettigheter og tilgang på alle funksjonen i KSL.

Relaterte artikler

KSL 13. Oktober 2021
Oppdatert KSL-standard

KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket.

KSL 5. Oktober 2021
Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

- Det er ikke sånn at det er vi i KSL som «finner på» eller lager alle punktene på egenrevisjonen. Sjekklistene er satt opp av næringas egne faggrupper i KSL som har representanter fra faglaga, industrien, rådgiving og ikke minst praktiserende bønder, sier KSL-sjef Tom Roterud.

KSL 29. September 2021
Røring og pumping av gjødsel

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.