Gå til innholdet
Oppdatert mal for plantevernjournal

Oppdatert mal for plantevernjournal

KSL 26.4.2021

Del denne siden

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Hos Norsk Landbruksrådgiving finner du oppdatert mal for plantevernjournal.

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre:

  • sprøytejournal
  • journal for beskyttelse av vannmiljø
  • journal for integrert plantevern

Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

Du finner mer informasjon og malen for plantevernjournal hos Norsk Landbruksrådgiving.

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.