Gå til innholdet
Oppdatert mal for plantevernjournal

Oppdatert mal for plantevernjournal

KSL 26.4.2021

Del denne siden

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Hos Norsk Landbruksrådgiving finner du oppdatert mal for plantevernjournal.

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre:

  • sprøytejournal
  • journal for beskyttelse av vannmiljø
  • journal for integrert plantevern

Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

Du finner mer informasjon og malen for plantevernjournal hos Norsk Landbruksrådgiving.

Relaterte artikler

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.