Gå til innholdet
Rotemateriale og strø

Rotemateriale og strø

KSL 15.3.2022

Del denne siden

Mattilsynet har gjennomført 342 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 3. tertial 2021 og det er flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø.

Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Slike brudd har vi funnet i henholdsvis 32 og 25 prosent av besetningene vi har vært på tilsyn hos. Det kan innebære alt fra at grisene har litt for lite rotemateriale og/eller strø, til totalt fravær av dette.

– Nok strø er nødvendig for at grisene skal ha tørre og bekvemme liggeplasser. God dyrevelferd forutsetter også at grisene har mulighet til å utøve naturlig atferd selv om de lever innendørs i binger. Derfor er det viktig at bonden bruker nok og riktig rotemateriale til dyrene, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

Les pressemeldingen her.


KSL-revisjon

Nok og riktig rotemateriale er det også satt fokus på ved KSL-revisjonene og ved befaring i grisehuset. KSL-revisorene skal også se på lager for flis og rotemateriale.

- Et godt fokus på dyrevelferd ved KSL-revisjon er en forutsetning og befaringen i dyreromma er da avgjørende for et godt og riktig revisjonsresultat, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Les mer i Mattilsynet sin veileder om bruk av rotemateriale

Relaterte artikler

KSL 21. September 2022
Nyansatt veterinær på plass

Solveig Bugge Sveri er ansatt som ny fagsjef veterinær i Stiftelsen Norsk Mat og KSL.

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.