Gå til innholdet
Sikkert hjem - trygg arbeidsplass!

Sikkert hjem - trygg arbeidsplass!

KSL 24.1.2023

Hans Wilhelm og Mari Wedel Jarlsberg, her sammen med Anna Sophie, opptatt av å både ha et sikkert hjem og en trygg arbeidsplass.
Del denne siden

Gården er både arbeidsplass for bonden og hjem for familien. I en travel hverdag er det viktig å unngå skader og ulykker. Da er KSL Trygg et viktig hjelpemiddel.

I landbruket er frekvensen av ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall fortsatt for høy, til tross for næringens nullvisjon for dødsulykker. At bonden arbeider og bor med familien sin blant dyr, utstyr og maskiner, setter ekstra krav til HMS-arbeidet.

Gode rutiner er avgjørende

To som kjenner på ansvaret for HMS-arbeid i hverdagen er Mari og Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg. De produserer korn og økologiske egg på gården der de bor med barna Anna Sophie (3) og Johannes (1).

– Det viktigste HMS-tiltaket er gjennomtenkte hverdagsrutiner. Vi har for eksempel rutiner for all kjøring på gården, og for bruk av sikkerhetsutstyr og smittesluse, sier Hans Wilhelm.

– Alt utstyr har sin faste plass. Da er det lettere å ta verneutstyret i bruk, forklarer Mari.

Verner om barna

Det har vært flere stygge ulykker med traktor, og både Mari og Hans Wilhelm er bevisst den risikoen som følger bøndenes kanskje viktigste arbeidsverktøy.

– Mitt verste mareritt er å kjøre på noen, enten det er noen i familien eller andre. Blindsonene til en traktor med kornhenger er enormt store, noe sjåføren må være veldig oppmerksom på, forklarer Hans Wilhelm.

Barna er glade i å kjøre traktor, og er gjerne med foreldrene i det daglige arbeidet på gården.

– Vi synes det er tryggest å ha dem med i traktoren. Anna Sophie vet at hun skal vente på vårt signal før hun løper bort til traktoren. Bruk av setebelte en selvfølge både for barn og voksne, og barna sitter aldri alene i en traktor med motoren i gang, sier Mari.

Det er utrolig viktig at ungene er trygge. Både de, dyrene og selve gårdsdriften her er helt avhengig av at vi tar HMS på alvor, istemmer Hans Wilhelm.

Vær litt lat

På en gård kan det fort bli mange tunge løft, og da er det viktig å ta i bruk hjelpemidler for å spare ryggen.

– Det er lurt å være litt lat. Jeg unngår å løfte eller bære tunge ting, og bruker traktor eller sekketralle, om mulig, sier Hans Wilhelm.

Mari forteller at faren for å få ting over seg også er stor.

– Ved å bruke storsekkniv med langt skaft, slipper vi å lene oss inn under storsekkene for å skjære hull. 600 kilo er fryktelig mye om det plutselig kommer rasende, understreker hun.

Godt miljø er viktig

Det psykiske helseaspektet får stadig mer oppmerksomhet, også innen landbruket.

– For oss er det en trygghet at begge jobber på gården. Vi er også så heldige at vi har mange unge heltidsbønder rundt oss. Det gir et godt fagmiljø og mulighet for å lufte både gleder og bekymringer. Den psykiske helsa til bonden er utrolig viktig. Alle trenger et sosialt nettverk, og det godt å kunne prate med en venn eller nabo som forstår hvordan gårdslivet er. Jeg er veldig glad jeg ikke er siste bonde i bygda, sier Hans Wilhelm ettertenksomt.

KSL Trygg
KSL som hjelpemiddel

HMS handler om å ha riktig fokus i det daglige, men de to flittige bøndene trekker frem egenrevisjonen til KSL som et viktig verktøy for å få kontroll på ting de kanskje ikke legger merke til i hverdagen.

– Runden vi går ved egenrevisjon er gull verdt. Sjekklistene gir oss bevissthet på ting vi egentlig vet, men som vi kanskje har glemt litt. Det er viktig å reflektere over spørsmålene og gjerne diskutere dem med noen. Da får du et godt bilde av hvor trygg arbeidsplassen din er, sier Hans Wilhelm.

HMS der du er

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy som gjør at du kan ta med deg sjekklister og rutinebeskrivelser i det daglige arbeidet.

– KSL Trygg er et bra verktøy som gir enkel tilgang til sikkerhetsinformasjon og datablader. Da er det lett å finne frem dersom ulykken skulle være ute. Jeg kan også utføre både elkontroll og vernerunder med KSL Trygg, sier han.

På gården har de to avløsere og en syrisk flyktning på arbeidsutplassering fra kommunen. Da er det nyttig at informasjonen i KSL Trygg kan deles med avløsere eller andre ansatte.  

– Sikkerhetsopplæring er viktig. Folk som er mindre kjent på gården utgjør en større skaderisiko. Muligheten for å dele rutinebeskrivelser i KSL Trygg ser jeg på som en stor fordel. Det gir en ekstra trygghet både for avløsere og oss bønder. I tillegg skal det jo ikke gå ut over hønene om vi blir syke, avslutter Hans Wilhelm.


Les mer om KSL Trygg


Ulykkestallene må ned

Bjørn Hvaleby er fagsjef for KSL i Stiftelsen Norsk og jobber blant annet med HMS-spørsmål i landbruket. Han understreker viktigheten av at både varemottakere og faglag gir bonden de riktige signalene om hvor viktig det er å prioritere HMS-arbeidet.

– Skal vi få ned ulykkestallene, må et samlet landbruk sette fokus på HMS. Bonden selv må  forstå sin egen verdi og konsekvensene av å bli syk eller skadet. Det er bedre å bruke litt tid til å tenke gjennom rutiner og  arbeidsoppgaver i hverdagen, enn å kaste bort resten av livet som følge av en fatal feil, understreker Hvaleby.

Han er klar på at bonden er den viktigste ressursen på gården.

– Bonden må holde seg frisk for at varemottakerne skal få varene sine. Det er også viktig for næringa at bonden er i stand til å ivareta dyrene på en god måte. Vi må aldri godta forklaringer som at «driver du med dyr, må du forvente at slikt skjer», når noen har skadet seg. Vi må heller bygge en sikkerhetskultur der det er naturlig for bonden å tenke sikkerhet og forebyggende arbeid i hverdagen. Og med KSL Trygg har de mulighet til å ha HMS-arbeidet med seg i lomma, sier Hvaleby.

Tekst og foto: Tun Byrå

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.