Gå til innholdet
Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

Sjekklistene: Ikke noe KSL «finner på»

KSL 5.10.2021

Del denne siden

- Det er ikke sånn at det er vi i KSL som «finner på» eller lager alle punktene på egenrevisjonen. Sjekklistene er satt opp av næringas egne faggrupper i KSL som har representanter fra faglaga, industrien, rådgiving og ikke minst praktiserende bønder, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Et godt verktøy

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Disse lovene og forskriftene forvaltes i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. I tillegg kommer det egne krav fra næringa selv og disse blir så tatt gjennom faggruppene før de legges inn i sjekklistene.

Tom-Roterud-2017-MM-06111- Foto_Caroline_Roka

KSL-standarden er anerkjent som nasjonal bransjestandard av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Følger du de områdene i KSL som er aktuell for din produksjon, så følger du også kravene til Arbeidstilsynet og Mattilsynet.

- KSL er først og fremst et godt verktøy – alt på et sted! Du slipper å finne frem på egenhånd i alle de strenge reglene vi har for matproduksjon i Norge. I tillegg er det betydelig enklere for industrien at alle de som leverer råvarer bruker samme system, fortsetter Roterud.

 

Leit og direkte feil

På forskjellige grupper på Facebook blir ofte KSL satt til ansvar for spørsmål og alle punktene på egenrevisjonen. Det er over 2000 sider med lover og regler som gir føringer for gårdsdrifta og alt dette er samlet i sjekklistene i KSL.

- At noen mener at KSL «finner på» spørsmålene i sjekklistene er både leit og direkte feil. Vi arbeider etter beste evne i å forenkle lover, forskrifter og regler med en praktisk tilnærming, sier Roterud.

 

Gratis for bonden

Det er ikke knyttet direkte kostnader for KSL ut til den enkelte bonde, det vil si at det er ingen årlig avgift eller kostnad knyttet til bruken. KSL er et svært viktig fellestiltak og derfor er drift og utvikling finansiert gjennom jordbruksforhandlingene.

- Felles finansiering er et viktig argument for KSL sin uavhengige rolle slik at det kan betjene ulike produksjoner, fortsetter Roterud.

 

Helt nødvendig for Nyt Norge

For at TINE og Nortura og alle de andre som bruker Nyt Norge på produktene sine er det et krav at KSL er fulgt og godkjent – hele veien fra bonden og ut til butikken.

- Alt starter hos bonden! Med KSL på plass og Nyt Norge på varen kan vi fortelle forbrukeren tydelig at maten er produsert og foredlet i Norge. Om det noe godt som har kommet ut av koronapandemien, så er det at forbrukeren er mer og mer opptatt av å støtte norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser, avslutter Roterud.

 

Relaterte artikler

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.

KSL 16. Juni 2022
Tid for eksternrevisjon?

Det kan være lurt å legge KSL-revisoren til i din KSL når du skal ha eksternrevisjon. Da kan KSL-revisoren forberede seg bedre og dere vil begge spare tid.