Gå til innholdet
Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 2.6.2021

Del denne siden

Skal du ha utenlandsk arbeidskraft i sommer? Her har vi samlet noe informasjon om hva du som arbeidsgiver må ha på plass.

Det er i år en utfordrende situasjon med å få nok arbeidskraft nå i en travel vekstsesong. For å unngå ytterligere forsinkelser og lang saksbehandlingstid er det derfor ekstra viktig å ha nødvendige søknader og dokumentasjon på plass.


Arbeidstaker må ha gyldig opphold i Norge

Reglene for oppholdstillatelse varierer ut fra hvilket land arbeidstaker kommer fra og hvor lenge han eller hun skal oppholde seg i Norge.  Arbeidstilsynet har informasjon på nett for utenlandske arbeidstakere på flere språk.

Alle arbeidstakere må registrere seg i innreiseregisteret – den finner du her: https://reg.entrynorway.no/

 


Unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift innenfor grøntnæringen. Søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.

 


Inngå skriftlig arbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold. For arbeidsforhold som varer kortere enn èn måned skal skriftlig avtale inngås umiddelbart, for arbeidsforhold som varer lengre enn en måned skal en slik avtale inngås snarest mulig og senest en måned etter arbeidstaker startet i jobben. Maler for arbeidsavtale på flere språk finner du hos Arbeidstilsynet.

 


Meld arbeidstaker inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Melding til registeret skal gå senest fredag i uke etter at arbeidsforholdet tar til, endres eller avsluttes. Dette gjøres på nettsiden til NAV – www.nav.no

 


Lønnen skal minst tilsvare minstelønn

Alle arbeidstakere innenfor jordbruk og gartneri skal ha en minimumslønn tilsvarende minstelønnen i Jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom NHO Mat og landbruk og Fellesforbundet. Alle arbeidsgivere må følge minstelønnssatsene. Selv om det er inngått avtale om akkordlønn er det alltid minste timelønn som gjelder. Arbeidstaker skal også ha feriepenger. Forskrift og minstelønnstabell finner du hos Lovdata.

 


Skattekort for arbeidstaker

Alle arbeidstakere må møte opp på skattekontoret eller UDIs servicesentre og søke om skattekort, og om å få tildelt D-nummer (nødvendig for å få bankkort). Skattekortet er elektronisk, og arbeidsgiver må laste det ned på www.skatteeaten.no

 


Kost og losji

Du kan velge å stille bolig til disposisjon for arbeidstaker, men boligen må være i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Dette betyr blant annet at innkvarteringen skal ha alminnelig god norsk standard. Les mer om innkvartering av arbeidstakere hos Arbeidstilsynet.

 

 

 

Relaterte artikler

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.