Gå til innholdet

HMS

KSL-kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

1 HMS-systemet, kartleggingsverktøy - kurs i HMS

KSL-verktøy for HMS-systemer, KSL-kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

2 El-anlegg/utstyr og brannvern

KSL-verktøy for el-anlegg/utstyr og brannvern, KSL kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

3 Ansettelse, arbeidsgiveransvar og opplæring

KSL-verktøy for ansettelse/arbeidsgiveransvar/opplæring , KSL kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

4 Vernerunde, risikovurdering, rutiner

KSL-verktøy for vernerunde, risikovurdering, rutiner , KSL-kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

5 Beredskap og arbeidsmiljø

KSL-verktøy for arbeidsmiljø, beredskap , KSL kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet

6 Mal-dokumenter for mål og organisering

Her finner du maldokumentene for å notere ned mål og organisering knyttet til HMS arbeidet.