Gå til innholdet

Vedlikehold slokkeapparater

23.9.2021

Del denne siden

En håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret.

 

Vedlikeholdsintervaller

Type handslokker Ettersyn
i bolig
Ettersyn
øvrig
Kontroll
i bolig 
Kontroll
øvrig 
Service 
Vann, skum og vannbeasert Halvårig Kvartalsvis 5 år 1 år 5 år
Pulver (trykkladd) Halvårig Kvartalsvis 5 år 1 år 10 år
Pulver (med patron) Halvårig Kvartalsvis 5 år 1 år 10 år
CO2 Halvårig Kvartalsvis 5 år 1 år 10 år

 

 

 

 

 

 

Merknad - Tallene angir antall år mellom hvert vedlikehold.


Tabellen er hentet fra Norsk Standard 

Relaterte artikler

23. September 2021
Vedlikehold slokkeapparater