Gå til innholdet

Inn på tunet

Informasjon om godkjenningsordningen og ting du kan ha nytte av før du godkjenner deg.

Her finner du informasjon som kan hjelpe deg både i den innledende fase der du vurderer om dette er et satsingsområde for din gard og når du er i gang og trenger nye skjema eller annen informasjon knyttet til regelverk.

For deg som er i sondering og ønsker mer informasjon

Egenrevisjon og registreringer

Hjelpeskjema for deg som er tilbyder