Gå til innholdet
Korn

Korn

26.4.2021

Del denne siden

Kraftfôr- og mølleindustrien stiller krav til sine råvareleverandører om en dokumentert produksjon.

Industrien vektlegger, i tillegg til varekvalitetsegenskaper, at produksjonen foregår miljøvennlig og at elementer knyttet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Brannsikkerhet på gården under tørking av korn og sikring av gode hygieniske forhold under lagring av korn, er viktige deler av et kvalitetssystem for kornproduksjon.

Kornbransjen er avhengig av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt av KSL-standarden, og gir kornprodusenten en enkel huskeliste for hva som skal følges opp gjennom kornsesongen. 

Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er også nøkkelen til en god produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst én egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.

Egenrevisjon: Veileder og sjekkliste - 3 Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking 2020

 


Informasjon fra varemottakere

Kornguiden - Felleskjøpet

Veileder i kornhandelen - Fiskå Mølle

Korn, oljefrø og proteinvekster - Strand Unikorn


 

Relaterte artikler

22. Juni 2021
Avfallshåndtering

KSL-verktøy for miljø

26. April 2021
Korn

Kraftfôr- og mølleindustrien stiller krav til sine råvareleverandører om en dokumentert produksjon.

15. April 2021
Honning

Honningcentralen har laget ei håndbok for KSL, birøktere og honningproduksjon.