Gå til innholdet

Avfallshåndtering

KSL-verktøy for miljø

Avfallshåndtering og sortering nytter, og er avgjørende for å hindre framtidige miljøforurensing.