Gå til innholdet

Gyldig KSL

9.8.2022

Del denne siden

Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som ble innført i 2022.

Hva er Gyldig KSL?

Ved levering må du som produsent dokumentere at du har status med Gyldig KSL. For å ha Gyldig KSL må du: 

  • gjøre din årlige egenrevisjon 
  • lukke avvik etter de frister som er satt 
  • ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon 

Med Gyldig KSL legger næringa om rutinene for trekket på oppgjøret fra varemottaker for manglende KSL (KSL-trekket på folkemunne). Fra nå blir det slik at mangler du egenrevisjonen i KSL, så skal du få en direkte oppfølging fra KSL. Trekket for manglende egenrevisjon forsvinner med andre ord, men ikke trekk for avvik knytta til bransjeavtalene. 


Har du fått brev? Blir viktig å holde fristene

Du som mottar brev om Gyldig KSL, oppfyller ikke ett eller flere av de angitte kravene og har fått varsel om at fristene er utgått. Brev om Gyldig KSL følge de vanlige varslingsrutinene til KSL.


Hva må du gjøre?

For å få Gyldig KSL må din årlige egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må lukkes. Når egenrevisjon er gjennomført har du status Gyldig KSL og kan levere til varemottaker som vanlig.  

Dette gjør du ved å logge på din side på KSL -  Les mer om egenrevisjon her


Hva skjer om fristene ikke holdes? 

Uten Gyldig KSL krever varemottaker at blir du pålagt en revisjonsoppfølging. Kostnadene er på kr 4500 kr + mva, og dette må du dekke selv.

Dersom du gjennomfører egenrevisjon og lukker avvik etter eksterne KSL-revisjoner i tråd med avtalte frister, unngår du revisjonsoppfølgingen og den ekstra kostnaden.   


Hva er en revisjonsoppfølging? 

I en revisjonsoppfølging bistår en KSL-revisor deg med gjennomføring av egenrevisjon. Målet er å hjelpe deg fram til status med Gyldig KSL. Ved revisjonsoppfølging p.g.a manglende egenrevisjon vil revisor bidra til at egenrevisjonen blir gjennomført og blir registrert ved besøket.  En revisjonsoppfølging har elementer av rådgiving. 


Har du avsluttet driften

Gyldig KSL forventes av de produsentene som søker Produksjonstilskudd, er aktive i Landbruksregisteret og er registrert hos varemottaker. Er driften avsluttet eller du mener du ikke har krav om Gyldig KSL ut fra disse kriteriene, meld tilbake til oss på e-post ksl@norskmat.no   

Du bør også kontakte varemottaker og be om å bli slettet fra deres register.Hvorfor innføres Gyldig KSL?

Hele landbruksnæringa, med faglaga og varemottakere i spissen, står bak innføringen av Gyldig KSL. Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssystem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering.

KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom merkeordningen Nyt Norge. Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen.


Hele næringa står bak Gyldig KSL

Å innføre Gyldig KSL er i tråd med leveringsbetingelsene, bransjeavtalene og gjennomføres etter ønske fra hele næringa.


Gjelder et fåtalls bønder

Av ca 37 000 brukere i KSL, er det om lag 4 000 som mottar purring om manglende gjennomført egenrevisjon per år. Av disse gjennomfører ca 3 500 egenrevisjonen etter purring er sendt ut og totalt er det da rundt 500 som vil havne på lista for revisjonsoppfølging.

Med andre ord - da de aller fleste har Gyldig KSL på plass og gjør den jobben som kreves! 

 

Nedenfor finner du ei liste med varemottakere, faglaga og kontaktpersoner som du kan ta kontakt med om du ønsker mer informasjon direkte fra dem.  

 

Kontaktliste Gyldig KSL - varemottakere, produsentorganisasjoner og faglag

 
 
 
 
 
 

Organisasjon: 

 
 
 
 

Kontaktinfo. 

 
 
 
 

Askim Frukt og Bærpresseri AS 

 
 
 
 
 
 

BAMA-Gruppen 

 
 
 
 
 
 

Braskereidfoss Kornsilo SA 

 
 
 
 
 
 

Coop Norge SA 

 
 
 
 
 
 

Felleskjøpet Agri SA 

 
 
 
 
 
 

Felleskjøpet Rogaland Agder SA 

 
 
 
 
 
 

Findus Norge AS 

 
 
 
 
 
 

Fiskå Mølle AS 

 
 
 
 
 
 

Gartnerhallen SA 

 
 
 
 
 
 

HOFF SA 

 
 
 
 
 
 

Honningcentralen SA 

 
 
 
 
 
 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds medlemsbedrifter 

 
 
 
 
 
 

Konservesindustrien 

 
 
 
 
 
 

Lerum 

 
 
 
 
 
 

Maarud 

 
 
 
 
 
 

Nordgrønt SA 

 
 
 
 
 
 

NOKO AS, c/o Kvelde Mølle 

 
 
 
 
 
 

Norges Bondelag 

 
 
 
 
 
 

Norges Frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund 

 
 
 
 
 
 

Norrek Dypfrys AS 

 
 
 
 
 
 

Norgesfor 

 
 
 
 
 
 

Norsk Bonde og Småbrukarlag 

 
 
 
 
 
 

Norsk Gartnerforbund (NGF Servicekontor) 

 
 
 
 
 
 

Nortura SA 

 
 
 
 
 
 

Orkla Foods Norge AS 

 
 
 
 
 
 

Ottadalen Mølle SA 

 
 
 
 
 
 

Produsentforeningen 1909 

 
 
 
 
 
 

Q-meieriene 

 
 
 
 
 
 

Smaken av Grimstad AS 

 
 
 
 
 
 

Strand Unikorn AS 

 
 
 
 
 
 

TINE SA 

 
 
 
 
 
 

Toten Eggpakkeri AS 

 
 
 
 
 
 

Økern Engros 

 
 

Relaterte artikler

11. Oktober 2022
KSL-standard - bokmål

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

11. Oktober 2022
KSL-standard - nynorsk

KSL-standarden består av sjekklister og rettleiarar, som skal brukast i eigenrevisjon på garden. Han er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er eit nyttig verktøy for drifta.

9. August 2022
Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som ble innført i 2022.