Gå til innholdet
Hva gjør en KSL-revisor?

Hva gjør en KSL-revisor?

14.4.2021

Del denne siden

Hver dag er det rundt 20 gårdsbruk i Norge som får besøk av en KSL-revisor. Det er over 40 KSL-revisorer i Norge, og de er fordelt over hele landet. Men hva gjør de og hvordan arbeider de? Og hva har det med Nyt Norge å gjøre?

En eksternrevisjon kan være et av de viktigste verktøyene en bonde har. Du får en ekstern gjennomgang av hvilke rutiner du har på gården, hvilke lover og regler som skal følges, om HMS og sikkerhet, oppstalling og dyrevelferd – alt som betyr noe for hvordan du driver gården. Med en dyktig og erfaren revisor får du en nyttig befaring og kanskje sett gården fra en litt ny synsvinkel.

En KSL-revisor arbeider som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra Stiftelsen Norsk Mat og legger selv opp plan for gjennomføring av revisjonene. Eksternrevisjonene blir tildelt basert på geografi, revisors kompetanse og utfra hvor mange revisjoner KSL-revisoren har kapasitet til og i forhold til rammene næringen setter for antall revisjoner i løpet av et år.

En KSL-revisor har tre hovedoppgaver:

  • Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og revisjonsgrunnlag.
  • Gjennomføre revisjoner i henhold til KSL-standarden.
  • Skrive rapport etter gjennomført revisjon til nytte for bonde og varemottaker.


Revisjoner og avvik

I 2021 ble det totalt gjennomført 5278 eksternrevisjoner og nesten 35 000 egenrevisjoner. Det ble registrert 38 847 egenrevisjonsavvik og 23 073 eksternrevisjonsavvik i samme år.

Det totale antallet på avvik har økt fra ca 5 000 til ca 38 000 på 12 år. At antallet avvik har gått opp er egentlig en veldig bra ting - forutsatt at avvikene blir lukket i tråd med avtalt frist, selvsagt! Flere avvik betyr ikke at kvaliteten ute på gårdene har blitt dårligere, men at KSL gir i dag et bedre oppfølgingsgrunnlag for den enkelte gård i det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer ute på gårdene.

Det betyr også at systemene blir bedre og sikrere og at bonden blir stadig flinkere til å sjekke og jobbe med forbedringsområdene. Dette kontinuerlige forbedringsarbeidet er også med på å bygge oppunder soliditeten norsk landbruk har!

 

NytNorge_KSL_logo_med_ramme_RGB

KSL + Nyt Norge = SANT

I Nyt Norge sier vi at «Dine valg betyr noe». Og med det mener vi at når forbruker velger Nyt Norge i butikken, velges det så mye mer. Nyt Norge krever at KSL er fulgt og på plass. Dvs at alt starter hos bonden gjennom en solid produksjon - som er dokumentert og fulgt opp gjennom KSL. Og her spiller KSL-revisorene er vesentlig rolle med de eksterne revisjonene.

Med KSL på plass og Nyt Norge på varen forteller vi forbrukeren tydelig at maten er norsk. Den er produsert og foredlet i Norge av dyktige bønder, som produkserer etter strenge, norske lover og regler.

 

Relaterte artikler

11. Oktober 2022
KSL-standard - bokmål

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

11. Oktober 2022
KSL-standard - nynorsk

KSL-standarden består av sjekklister og rettleiarar, som skal brukast i eigenrevisjon på garden. Han er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er eit nyttig verktøy for drifta.

9. August 2022
Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som ble innført i 2022.