Gå til innholdet

Arbeidsutvalg KSL

Bodhild Fjelltveit

Norges Bondelag

909 85 932

Leder - Arbeidsutvalg KSL

Kjell Erik Brandstadmoen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

913 87 813

Nestleder - Arbeidsutvalg KSL

Elise Unander Mjølhus

TINE

907 70 746

Leder faggruppe Husdyr

John-Erik Skjellnes Johansen

Norges Bondelag

976 51 888

Leder faggruppe Inn på tunet

Arthur Salte

Norges Bondelag

913 32 480

Leder faggruppe HMS

Kjetil Lerfall

Gartnerhallen

976 87 508

Leder faggruppe plante-, miljø- og ressursforvaltning