Gå til innholdet

Faggruppe HMS

Arthur Salte

Norges Bondelag

913 32 480

Leder faggruppe HMS

Heidi Blekkan

Arbeidstilsynet

Anton Ole Evju

Felleskjøpet Larvik

913 63 276

Kjersti Hoff

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjell Erik Brandstadmoen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tor Skeie Olsen

Norske Landbrukstjenester

488 41 941

Per-Asbjorn Andvik

Gjensidige

957 45 114

Arve Gladheim

Gartnerhallen

918 80 066

Camilla Schrader Roander

NHO Mat og drikke

902 94 473

Guro Bolstad

Landbruks- og matdepartementet

22 24 91 47

Halle Arnes

Norsk Landbruksrådgivning

975 80 053

Jan Erik Rodem

TINE

952 52 332

Kåre Oskar Larsen

Norsk Landbruksrådgivning

906 97 883

Tove Ladstein

Norsk Gartnerforbund

979 56 454

Line Hildrum

Norges Bondelag