Gå til innholdet

Faggruppe Inn på tunet

John-Erik Skjellnes Johansen

976 51 888

Leder - Faggruppe Inn på tunet

Amund Jonsrud

Norges Bondelag

975 41 842

Ann-Kathrin Billing

Landbruksdirektoratet

416 00 603

Siv Bjørkedal-Åsvestad

Inn på tunet Norge SA

Kjell Bruvoll

Innovasjon Norge

Rikard Bakken

Gjensdige

Sissel By Ingvaldsen

Statsforvalteren i Innlandet

Britt Martiniussen

Norsk Bonde og Småbrukarlag

415 03 855

Linn Thorud

Norsk landbruksrådgiving

977 45 586

Hege Aae

Statsforvalteren i Oslo og Viken

419 36 263

Grete Gausemel

Landbruks- og matdepartementet

22 24 90 90

Wenche Øiestad

Helsedirektoratet