Gå til innholdet
Solveig-Bugge-Sveri-web-versjon--MM-09293-Foto_Caroline_Roka

Solveig Bugge Sveri

Fagsjef Veterinær

Solveig har ansvar for revisorkorpset og strategi for videre utvikling KSL-standarden. Hun har oppfølgingsansvar for våre samarbeidspartnere knyttet til husdyr og er sekretær for faggruppe husdyr. Solveig skal også delta i strategiske fora knyttet til bærekraft inn i mot KSL-standarden.

957 52 192