Gå til innholdet
SolveigBugge

Solveig Bugge Sveri

Fagsjef Veterinær

Solveig har ansvar for revisorkorpset og strategi for videre utvikling KSL-standarden. Hun har oppfølgingsansvar for våre samarbeidspartnere knyttet til husdyr og er sekretær for faggruppe husdyr. Solveig skal også delta i strategiske fora knyttet til bærekraft inn i mot KSL-standarden.

957 52 192