Gå til innholdet

Søk

Søkeresultat for: husdyr

Røring og pumping av gjødsel
KSL 29. September 2021
Røring og pumping av gjødsel

Ulykker ved røring eller pumping av gjødsel skjer ved jevne mellomrom i landbruket. For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.

les hele saken
ksl_tannhjul copy
10. September 2021
Hva er KSL?

KSL Kvalitetssystem i landbruket

les hele saken
Kreditering: Cylinder production
KSL 20. Januar 2022
Landbruk og klima

Landbrukets klimaplan, klimakalkulator, klimarådgivning - det er mye å sette seg inn i. Her har vi samlet nyttig informasjon om klima for deg.

les hele saken
Skjermbilde 2018-05-07 kl. 19.32.49
7. Mai 2018
Rotter

Denne vinteren er det observert større rotteplager enn normalt i enkelte områder. Det er viktig at både gårdbrukere, bedrifter, kommuner og boligeiere tar dette på alvor og straks setter i gang nødvendige tiltak for å bekjempe rottene.

les hele saken
2021_StiftelsenNorskMat_ElinRøssvoll_fotoCRoka_0070c_web
27. November 2019
Elin Røssvoll

Elin har ansvar for videreutvikling av KSL-standarden som felles kvalitetssystem og verktøy for landbruket. Hun veileder produsenter og varemottakere i bruk av KSL, og hun deltar i samarbeidsfora som jobber med husdyrproduksjon og dyrevelferd. Elin er sekretær for KSL faggruppe husdyr.

les hele saken
26. April 2021
Fagområder

Her har vi samlet fagstoff, linker og nyttig informasjon for deg som ønsker mer innsikt på de forskjellige sjekklistene og fagområdene.

les hele saken
1. April 2020
Storfe og småfe

les hele saken
12. Januar 2021
Elise Unander Mjølhus

Leder - Faggruppe Husdyr

les hele saken
ksl_tannhjul copy
KSL 21. April 2022
KSL - hva lurer du på?

Vi mottar en del spørsmål om KSL og utfylling av sjekklister. Derfor har vi samlet de mest vanlige spørsmålene her - ta en titt.

les hele saken
8. Januar 2021
Elise Unander Mjølhus

Leder faggruppe Husdyr

les hele saken
24. September 2014
Husdyr

KSL Skjemaer, helsekort, brosjyrer, plalater og infoark

les hele saken
ksl_tannhjul copy
10. September 2021
Om KSL

KSL Kvalitetssystem i landbruket

les hele saken
12. Januar 2021
Faggruppe Husdyr

les hele saken
teaser_kvalitetsrevisor i landbruket LMS
KSL 7. April 2020
Kvalitetsrevisor i landbruket - trenger flere søkere!

Fagskolen Innlandet tilbyr nå enn yrkesrettet høyere utdanning som kvalitetsrevisor innen landbruksbasert matproduksjon og skogbruk.

les hele saken
13. September 2021
Utvalg og faggrupper

Utvalgene og faggruppene har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. De har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

les hele saken