Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Publisert 08.09.2023

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

Alvorlig sykdom og stor dødelighet

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom hos svin som ofte gir alvorlig sykdom og stor dødelighet. I svinehold medfører sykdommen ofte høy dødelighet og store økonomiske tap. Sykdommen ble første gang påvist i EU i 2014 og har siden spredt seg vestover og sydover i Europa og er i dag påvist i 21 europeisk land.

Les mer hos Mattilsynet