Kvalitetssystem
i landbruket

Sommer i KSL

Vi har i sommerukene 28-29-30 begrenset kapasitet grunnet ferieavvikling.
Henvendelser på epost vil bli besvart, men du må beregne lenger svartid enn normalt.  Dersom det haster kontakt oss på brukerstøtte telefon 24148300.

Vårt sentralbord er åpent alle hverdager hele sommeren mellom kl 0900-1500.

Kvalitetssystem i landbruket – KSL

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger og varsler om nedetid, oppdateringer o.l.

Er du ny bonde?

Det er mye å sette seg inn i som ny bonde.

Ulykkeregistrering

For å jobbe best med forebyggende HMS ønsker næringa en oversikt over ulykkesfrekvens.

Hva er KSL og hvordan henger KSL sammen med Nyt Norge?

Hva er KSL?

Aktuelt fra KSL