Kvalitetssystem
i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket – KSL

Driftsmeldinger

Her finner du meldinger og varsler om nedetid, oppdateringer o.l.

Er du ny bonde?

Det er mye å sette seg inn i som ny bonde.

Ulykkeregistrering

For å jobbe best med forebyggende HMS ønsker næringa en oversikt over ulykkesfrekvens.

Hva er KSL og hvordan henger KSL sammen med Nyt Norge?

Hva er KSL?

Aktuelt fra KSL