Om KSL

Publisert 04.06.2023

Kvalitetssystem i landbruket – KSL er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren.

KSL kalles ofte for KSL-standarden og den består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården.

Nyttig informasjon

Her kan du kjapt se hva KSL er og hvordan KSL og Nyt Norge henger sammen:

Hva er KSL?