• KSL
  • KSL-standarden

KSL-standarden

Publisert 04.06.2023

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

Oversikt sjekklister og veiledere – oppdatert per oktober 2023 (Inn på tunet fra nov. 2022)

Alle sjekklistene

Bruk av medisiner til produksjonsdyr

KSL – Medisinstandard er husdyrnæringens minimumskrav til kontroll med medisinbruken. Praksis i besetningen kan være strengere. Standarden definerer de kravene som kvalitetssystemet (KSL) stiller til husdyrprodusentene.