• KSL
  • KSL-standarden

KSL-standarden

Publisert 04.06.2023

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

Oversikt sjekklister og veiledere – oppdatert per oktober 2023 (Inn på tunet fra nov. 2022)

Alle sjekklistene

Nyttig informasjon

KSL og FSA

KSL har nå status som “Tilsvarende FSA-standard».
Hva betyr dette for deg som er bonde?

KSL – Medisinstandard

Her finner du Medisinstandarden, Medisineringsavtale og Medisinregnskap

"Nyt Norge" Gris