• KSL
 • Personvernerklæring – fagsystemer

Personvernerklæring – fagsystemer

Publisert 19.06.2023

KSL, Lokalmat.no og merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Stiftelsen Norsk Mat samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine når du logger deg inn på fagsystemene for KSL, Lokalmat.no og merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Personopplysninger er frivillig å oppgi og du kan når som helst be om at opplysningene blir slettet.

1. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Opplysninger som du gir til oss

Vi lagrer opplysninger som du selv legger inn i revisjonsdatabasen. Vi lagrer opplysninger som du selv registrerer i søknadskjema, egenrevisjon, i kommentarfelt eller i sammenheng med korrespondanse rundt revisjoner og oppfølging av avvik. 

Opplysninger fra andre

Dersom du er produsent registrert i Landbruksregisteret, mottar vi informasjon om deg fra andre kilder:

 • Landbrukets dataflyt
 • Brønnøysundregisteret
 • Data Norge 
 • Animalia
 • Varemottakere
 • Mattilsynet
 • Egne fagsystemer for Lokalmat, Spesialitet og Nyt Norge
 • Revisorer på oppdrag for Stiftelsen Norsk Mat 
   

2. Hva bruker vi opplysningene til?

Vi lagrer, behandler og deler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenester som er avtalt med deg. Dette er f.eks varslinger ved frister, nyhetsbrev eller undersøkelser for næringa innen f.eks HMS o.l.

Dersom du ikke ønsker at vi skal lagre personopplysninger om deg er konsekvensen at du ikke lenger kan benytte deg av våre tjenester.

3. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi deler opplysningene med:

 • Landbrukets dataflyt
 • Varemottakere
 • Mattilsynet
 • Revisorer på oppdrag for Stiftelsen Norsk Mat 
 • Egne fagsystemer for Lokalmat, Spesialitet og Nyt Norge

Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgangen til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

4. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt eller bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med at teknikken utvikles og forbedres.

5. Varighet av lagring, innsynsrett og sletting

Personopplysningene skal slettes når lagring av opplysningene ikke lenger er nødvendige for å levere avtalte tjenester til deg.

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler samt be om at opplysningene slettes.

Dersom du ikke ønsker at vi skal lagre personopplysninger om deg, så ta kontakt med Stiftelsen norsk mat: support@norskmat.no.

6.     Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:
Stiftelsen Norsk Mat ved administrerende direktør
Postboks 487 Sentrum
0105 Oslo

post@norskmat.no

Tel. 24 14 83 00

Dersom du har spørsmål til personvernerklæringen, så ta kontakt med nina.hegdahl@norskmat.no