• KSL
  • Nyt Norge og KSL

Nyt Norge og KSL

Publisert 04.04.2024

Nyt Norge – mer enn et flagg

Forbrukere møter ofte produkter merket med nasjonale symboler eller navn som henviser til norsk natur og arv, som viking, fjell, og fjord i butikkene. Imidlertid kan opprinnelsen til disse produktene noen ganger være uklar.

KSL er ryggraden i Nyt Norge

Hvilken verdi har et flagg eller ord som «Stekt i Norge» når kanskje råvarene er utenlandske? Bakgrunnen for Nyt Norge er å gjøre det enklere for forbrukere å velge ekte norske produkter. Merket garanterer at produktet er produsert, bearbeidet og pakket i Norge, og at det oppfyller strenge kvalitetskrav. Og i bunnen ligger et solid kvalitetssystem.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er nemlig ryggraden i Nyt Norge. KSL er næringas eget verktøy for å nå de krav som settes til matproduksjon i Norge. KSL sikrer at alle ledd i verdikjeden oppfyller høye standarder for matproduksjon, dyrevelferd, og miljøhensyn.

Nyt Norge krever mer!

I motsetning til produkter som kun bruker norske symboler for å gi et inntrykk av norsk opprinnelse, krever Nyt Norge mer – råvarene også skal være norske.

Nyt Norge er derfor en ærlig forbindelse mellom forbrukere og de som produserer. Forbrukerne ønsker å kjøpe norsk mat og produkter og merket kan påvirke kjøpsbeslutninger ved å fremme det som er norskprodusert. Dette er igjen med på å sikre lokal økonomi og norske arbeidsplasser.

Her kan du kjapt se hvordan KSL og Nyt Norge henger sammen.

Nyt Norge og KSL

Nyt Norge – en mulighet til å skille seg ut

Nyt Norge retter seg ikke bare mot forbrukere som ønsker å kjøpe norsk, men også de som anerkjenner den ekstra innsatsen som må til for å produsere mat i Norge. For norske bønder og matprodusenter representerer Nyt Norge-merket derfor en mulighet til å skille seg ut i et stadig mer konkurransepreget marked

Verdien for norske bønder og matprodusenter

Ved å støtte norsk produksjon og se etter Nyt Norge-merket når vi handler, bidrar vi til en sterkere fremtid for norsk landbruk. Det handler om mer enn bare å velge norske varer. Det er også et valg som støtter våre lokalsamfunn og som verdsetter det landbruket som har holdt landskapet i Norge levende gjennom generasjoner.