Nyt Norge + KSL = Sant!

Publisert 15.09.2023

KSL-sjef Tom Roterud

I høstens Nyt Norge-kampanje blir koblingen mellom Nyt Norge og KSL forklart. – Viktig å få dette budskapet helt ut til forbruker. Alt starter hos bonden og KSL, sier KSL-sjef Tom Roterud.

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden.

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsemerket for norsk mat, drikke, blomster og planter. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken. 

Nyt Norge garanterer:

  • At råvarene er norske
  • At maten er produsert og pakket i Norge
  • At bonden har fulgt strenge norske regler og kan dokumentere det – Dette er KSL!

Nyt Norge krever at KSL er fulgt og på plass. Begge to er viktige for å sikre norsk matproduksjon og øke tilliten til norske matvarer. Og alt starter hos bonden gjennom en solid produksjon som er dokumentert og fulgt opp gjennom KSL, avslutter Roterud.