Hold gården trygg!

Publisert 22.11.2023

Illustrasjonen er hentet fra https://godtbondevett.no/

Enten du er en erfaren bonde eller ny i landbrukssektoren er sikkerheten på gården både som arbeidsplass og bosted viktig. Her er noen tips du kan jobbe mer for å ivareta god helse, miljø og sikkerhet på gården.

Forebyggende HMS-arbeid

Aktivt forebyggende arbeid reduserer risikoen for ulykker og brann. Dette inkluderer sikker håndtering av arbeidsredskap og arbeidssituasjoner. Effektiv og rask håndtering av HMS-avvik er også viktig. Det er også et pluss å ha tilgang til kvalifisert rådgivning og systemer for å opprettholde høye HMS-standarder. Et velfungerende brannvarslingsanlegg, regelmessige kontroller og reinhold av det elektriske anlegget er sentrale grep for å sikre ansatte, deg selv  og verdiene på gården din.

Sikkerhet i arbeid

Håndtering av store dyr, for eksempel i melkeproduksjon og kjøttproduksjon med storfe og svin, viser seg å være ulykkesutsatt. Tenk sikkerhet her og unngå «skulle bare». Prøv å få med deg flere når dyr skal flyttes og sørg også for at avløseren får god opplæring i sikker dyrehåndtering.

Verneutstyr må være lett tilgjengelig slik at det naturlig blir brukt hver gang det blir gjort arbeid som krever det. Ikke glem støy og støv som kan gi deg seinskader dersom hørselsvern og støvmasker blir benyttet.

Helse og velvære

Den generelle helsen og det psykiske velværet til bønder har stor innvirkning på sikkerheten på gården. Du bør gjennomføre regelmessige helsekontroller og ha tilgang til psykisk helsestøtte. Tilstrekkelig støtte og tilpassede tjenester fra offentlige instanser som NAV, kan hjelpe deg med å møte utfordringer knyttet til både fysisk og psykisk helse.

Disse tiltakene vil bidra til et tryggere og bedre arbeidsmiljø i landbruket, samtidig som de ivaretar velvære. Ta de riktige stegene mot en tryggere og mer effektiv gårdsdrift, samtidig som du ivaretar ditt eget og dine ansattes velvære.

Har du prøvd KSL Trygg?

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy med flere nyttige funksjoner som brukes både til oppfølging av eget HMS-arbeid og oppfølging av din KSL på gården. Ved å legge denne til på mobilen din har du KSL med deg i lomma hele tiden.

Kampanje HMS og KSL
Kampanje HMS og KSL (Tun Byrå)