Dyrevelferdsprogrammet for sau i gang

Publisert 05.12.2023

Nå i desember blir de første sauebøndene varslet om hva de må gjøre for å møte kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Veterinærbesøk og et obligatorisk kurs må på plass innen utgangen av mars.

Her finner du mer informasjon

Hele næringa står bak

Hele sauenæringa står bak dyrevelferdsprogrammet. Nortura og KLF har signert bransjeretningslinjen, men Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om programmet. Bransjeretningslinjen er også forevist Mattilsynet.

Nyt Norge-veterinær Solveig og sau på beite
Nyt Norge-veterinær Solveig og sau på beite (VESO)