Svært gode tilbakemeldinger

Publisert 07.12.2023

KSL-revisor på besøk.

I år har vi igangsatt en evaluering av KSL-revisorene sine besøk rundt om i Norge. Vi har per nå fått inn over 1500 tilbakemeldinger fra bønder som har hatt eksternrevisjon i år og resultatene er svært gode.

Solveig Bugge Sveri, fagsjef veterinær og fagansvarlig for KSL-revisorene.

«Med en score på 6,42 – hvor maks er 7 – må vi vel si at arbeidet KSL-revisorene gjør blir svært godt mottatt», sier Solveig Bugge Sveri som er fagsjef veterinær og fagansvarlig for KSL-revisorene.

Hver dag er det rundt 20 gårdsbruk i Norge som får besøk av en KSL-revisor. Det er ca 50 KSL-revisorer i Norge, og de er fordelt over hele landet. Totalt blir det i 2023 gjennomført over 6000 eksternrevisjoner.

Evalueringen går gjennom 7 spørsmål om planlegging og gjennomføring av en eksternrevisjon.

Spørsmål fra evalueringen.

«At så mange er svært godt fornøyde gir et solid helhetsinntrykk av revisorer. Det er en trygghet å vite at både planleggingen, dialogen og gjennomføringen av eksternrevisjonene blir godt håndtert av revisorene og at bonden setter pris på besøket, avslutter Sveri.

En KSL-revisor har tre hovedoppgaver

  • Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og revisjonsgrunnlag.
  • Gjennomføre revisjoner i henhold til KSL-standarden.
  • Skrive rapport etter gjennomført revisjon til nytte for bonde og varemottaker.