Null-visjon for dødsulykker i landbruket

Publisert 08.04.2024

Nina Sundqvist og statsråd Geir Pollestad under signeringa av intensjonsavtalen.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad signere i dag en intensjonsavtale om en null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa i dag.

I en femårsperioden frem til 2023 var det hele fem dødsfall i gjennomsnitt per år pga arbeidsuhell og i fjor var det kun ett dødsfall.

Partene i avtalen er Arbeidstilsynet, Gjensidige, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Landkreditt forsikring, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester, Norske Rendriftssamers Landsforbund og Stiftelsen Norsk Mat.