Full oversikt og gode rutiner med KSL

Publisert 22.05.2024

KSL hjelper deg som bonde med å samle all dokumentasjon og sikre at driften din er i samsvar med gjeldende regler. Dette gir bedre oversikt og hjelper deg med å etablere gode rutiner, spesielt nyttig i en oppstartsfase.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg driver en gård i Vestfold med korn og økologiske egg. Da han overtok gården som 23-åring etter sin fars død, var det til stor hjelp at det fantes et godt kvalitetssystem med etablerte rutiner. Han var allerede godt kjent med KSL gjennom arbeid med sin far.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg driver en gård i Vestfold med korn og økologiske egg. Foto: Tun Byrå

Fordeler med dokumentasjon

Hans Wilhelm ser mange fordeler med å dokumentere driften i KSL. Det gir mulighet til å registrere avvik og jobbe med dem for å gjøre driften mer lønnsom og effektiv.

«KSL hjelper meg med å organisere alt fra plast-retur til driftsmateriell, noe som reduserer svinn og kostnader, og forbedrer økonomien i produksjonen», forteller Hans Wilhelm.

KSL har også rutiner som hjelper bonden med HMS i det daglige arbeidet, for eksempel ved arbeid som medfører brannfare. Systemet er blitt mer brukervennlig, og det er enkelt å finne veiledninger og skjemaer som trengs for dokumentasjon.

Tom Roterud

Etabler gode rutiner tidlig

Tom Roterud, avdelingsleder i Stiftelsen Norsk Mat og sjef for KSL, oppfordrer unge bønder til raskt å etablere gode rutiner for dokumentasjon og egenrevisjon i KSL etter overtakelse av gården.

«KSL gir et godt fundament for internkontroll av gården, som er både hjem og arbeidsplass, ofte med dyr som skal ivaretas. Egenrevisjon tilpasset produksjonen gir bedre oversikt over krav og regler», sier Roterud

Be om hjelp

Roterud understreker viktigheten av å involvere andre i prosessen etter revisjonen. Landbruksrådgivere, varemottakere, naboer eller kolleger kan gi verdifulle innspill.

«Fint å få besøk av en ekstern KSL-revisor tidlig i prosessen for å få nye perspektiver på driften og sjekke dokumentkrav», fortsetter Roterud.

Smartere og slankere

Stiftelsen Norsk Mat jobber med å forenkle KSL-standarden ved å øke bruken av temaspørsmål. Dette gjør at bønder ikke trenger å svare på irrelevante spørsmål, noe som sparer tid. Målet er å gjøre egenrevisjonen enklere og mer relevant, samtidig som lovverk og varemottakernes krav dekkes.

Bygg stein for stein

Roterud oppfordrer bønder som synes det er vanskelig å komme i gang til å starte smått og bygge stein for stein.

«Bruk sjekklistene, lag en aktiv plan, og sett frister for gjennomføring. Gode rutiner gir mer effektiv drift», sier Roterud.

Forvalter tillit

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg understreker viktigheten av å forvalte tillit som bonde. Han er stolt av å være en del av norsk landbruk som fokuserer på kvalitet i alle ledd.

«Dårlig arbeid med KSL kan skade både dyrene og produktkvaliteten, noe som påvirker hele næringen», avslutter Hans Wilhelm.