Mer relevant og enklere veiledere

Publisert 02.07.2024

For å forenkle overholdelsen av relevante krav, er det utviklet nye veiledere som forenkler sjekklistene knyttet til korn, potet og grønt.

– De nye veilederne gjør det enklere for produsenter å følge kravene, forteller Ole Erik Lunder, som er ansvarlig for sjekklistene på planteproduksjon i Stiftelsen Norsk Mat.

Næringa krever dokumentasjon 

Næringa og mottakerapparatet krever dokumentasjon på produksjonen fra sine leverandører. Dette inkluderer bl.a. gjødsling, plantevern, jordarbeiding, HMS, brannsikring og produkthygiene.  

Ole Erik Lunder, som er ansvarlig for sjekklistene på planteproduksjon i Stiftelsen Norsk Mat påpeker viktigheten av dette: «Dokumentasjon er nøkkelen til å opprettholde tilliten mellom produsenter og industri. Uten den risikerer vi både kvalitet og sikkerhet i verdikjeden.» 

Nødvendig med Gyldig KSL ved levering 

For alle produsenter er det nå nødvendig å kunne fremvise Gyldig KSL ved levering. Dette for at produsenten skal unngå trekk i oppgjøret og har du ikke Gyldig KSL vil du bli tilbydd en revisjonsoppfølging av varemottakeren.  

“En årlig egenrevisjon, avvikshåndtering innen fastsatte frister, og eksternrevisjon av en KSL-revisor er nødvendig. Hvis Gyldig KSL ikke kan fremvises, tilbys en oppfølgingsrevisjon gjennom Stiftelsen Norsk Mat til en kostnad av 4500 NOK pluss mva”, fortsetter Lunder. 

Bruk av KSL er frivillig, men uten Gyldig KSL ved levering vil det bl.a. foretas for korn et pristrekk på 10 øre per kg. Matkorn klassifiseres og sorteres som fôrkorn og får da et ytterligere trekk på oppgjør.

Enklere å følge kravene 

På korn erstatter den nye veilederen fem spørsmål i sjekklisten. Denne er tilgjengelig på temasiden for korn på ksl.no. Tilsvarende er gjort for hygienespørsmålene i sjekkliste frukt og grønt samt potet 

De nye veilederne vil bli distribuert til alle registrerte produsenter på korn, potet og grønt før innhøstingssesongen starter. 

«De nye veilederne skal bidra til et mer bevisst forhold til å følge opp gode rutiner i en travel innhøstingsperiode», kommenterer Lunder.

Nedenfor finner du KSL-standarden med de nye veilederne:

Nyt Norge – mer enn et flagg 

KSL oppfyller myndighetenes krav til internkontroll og fører dokumentasjonen videre gjennom verdikjeden til forbrukeren via merkeordningen Nyt Norge.  

“Dette merket nyter høy anerkjennelse blant norske forbrukere. Det pågår et aktivt arbeid for å få flere kornprodukter merket med Nyt Norge”, avslutter Lunder. 

Les mer: Nyt Norge – mer enn et flagg

Gjør egenrevisjonen!

Produsenter kan gjennomføre sin egenrevisjon og administrere tiltaksplaner via nettsiden minside.ksl.no. Informasjon om egenrevisjon og avvikshåndtering oppdateres daglig i KSL-databasen, som er tilgjengelig for mottaksanlegg. 

Spørsmål om Gyldig KSL og status? Kontakt oss ksl@norskmat.no eller ring 24 14 83 00.