• KSL
  • Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Publisert 19.06.2023

Aktuelle driftsmeldinger

8.-9. november

Beskrivelse: Det vil bli utført vedlikehold og oppdatering av våre Windows servere.

Start tid: 08.11.2023 23:00
Slutt tid: 09.11.2023 05:00

Konsekvens: Nedetid forventes å være mellom kl. 23:00 – 05:00
Tjenester kan oppleves ustabile i den perioden.

Gamle driftsmeldinger