Hva er Gyldig KSL?

Publisert 19.06.2023

Gyldig KSL – Nå er det svært viktig å holde fristene!

Høsten 2022 gikk hele landbruksnæringa, med alle varemottakere og faglag, sammen om å innføre Gyldig KSL. Ved levering må du som produsent dokumentere at du har status med Gyldig KSL.

For å ha Gyldig KSL må du: 

  • Gjøre din årlige egenrevisjon med 12 mnd intervall. Om du tenker at du ikke skal levere råvarer (har varelevering) før om tre måneder og utsetter egenrevisjonen til da, vil du havne på lista over de som ikke har Gyldig KSL.
  • Lukke alle avvik etter de frister som er satt.
  • Ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon. Eksternrevisjonen erstatter IKKE egenrevisjonen! Den må du alltid gjøre med 12 mnd intervall.
  • Eventuelle dyrevelferdsprogram (DVP) skal følges etter de frister som er satt.

Egenrevisjon SKAL gjennomføres med 12. mnd intervall

Har du ikke Gyldig KSL vil du bli pålagt en revisjonsoppfølging av varemottaker. I en revisjonsoppfølging får du besøk av en KSL-revisor som hjelper deg med gjennomføring av egenrevisjon. Målet med revisjonsoppfølging er at du får status med Gyldig KSL. 

Du må betale for revisjonsoppfølgingen

Kostnaden for denne er på kr 4500 kr + mva. Dette må du dekke selv i motsetning til tidligere der du ved manglende egenrevisjon ville fått trekk på oppgjør/leveransestopp.  

Hva må du gjøre? Gjør egenrevisjonen til rett tid!

For å få Gyldig KSL må din årlige egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må lukkes. Når egenrevisjon er gjennomført har du status Gyldig KSL og kan levere til varemottaker som vanlig. 

Dersom du har gjort egenrevisjonen før revisjonsoppfølgingen, vil besøket gjennomføres som en ordinær revisjon, men du må betale for denne.

Hvorfor er Gyldig KSL innført?

Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssystem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering.

KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom merkeordningen Nyt Norge. 

Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen.

Å innføre Gyldig KSL er i tråd med leveringsbetingelsene, bransjeavtalene og gjennomføres etter ønske fra hele næringa.

Fakta om revisjonene

De forskjellige revisjonene

  • Egenrevisjon: Egenrevisjonen er din egen internkontroll – en total gjennomgang av drifta på gården. Denne skal du alltid gjøre med 12 måneders intervall.Om du tenker at du ikke skal levere råvarer (har varelevering) før om tre måneder og utsetter egenrevisjonen til da, vil du havne på lista over de som ikke har Gyldig KSL..
  • Eksternrevisjon: En eksternrevisjon gjennomføres av en KSL-revisor og hvor ofte avhenger av hvilken produksjon du har. En KSL-revisor går gjennom hvilke rutiner du har på gården, hvilke lover og regler som skal følges, om HMS og sikkerhet, oppstalling og dyrevelferd – alt som betyr noe for hvordan du driver gården. En eksternrevisjon ersatter IKKE en egenrevisjon – den må du selv gjøre hvert år.
  • Revisjonsoppfølging: Har du ikke Gyldig KSL krever varemottakeren at du må ha en revisjonsoppfølging. I en revisjonsoppfølging får du besøk av en KSL-revisor som hjelper deg med gjennomføring av egenrevisjon. Målet med revisjonsoppfølging er at du får status med Gyldig KSL. En revisjonsoppfølging må du selv betale for – per i dag er kostnaden 4 500,- + mva.