Hva kan du gjøre i KSL Trygg?

Publisert 26.06.2023

1. AVVIK

Du får en enkel oversikt over avvikene dine, med mulighet for å lukke de direkte fra KSL Trygg. Klikk på feltet der avvikene vises og du får opp oversikten slik at du kan se på eller lukke avviket direkte fra telefonen din. Du kan laste opp dokumenter eller ta et bilde som dokumentasjon.

2. ARBEIDSOPPGAVER

Du kan sette opp og beskrive sikker utførelse av gårdens viktigste arbeidsoppgaver. Vurder risiko, sikkerhetstiltak, kjemikalier og verneutstyr. Tilpass oppgavene og del med de andre på gården. Det ligger inne noe forslag til arbeidsoppgaver som du kan benytte som de er eller redigere slik at de passer. Du kan også legge inn nye oppgaver etter eget ønske.

Til arbeidsoppgaven kan du også legge ved bilder og/eller dokumenter som forklaring slik at det er enkelt for andre å forstå din forklaring.

3. KJEMIKALIER

Mulighet til å legge til kjemikalier du bruker på gården med tips til hvordan disse skal håndteres. Legg inn de viktigste kjemikaliene her slik at du har oversikt. Enn så lenge må dette registreres manuelt.

4. DOKUMENTARKIV

En oversikt over dine dokumenter med mulighet for å legge til nye. Alle dokument du legger til her vil også være tilgjengelig når du logger inn i KSL.

5. VERNERUNDER/EL-KONTROLL

Vernerunder er en forebyggende HMS-aktivitet for å kartlegge arbeidsmiljø, risiko og bedre sikkerheten. Lag egne sjekklister til dine bygninger og produksjoner. Det ligger forslag til spørsmål slik at du velger de som er aktuelle for din gård/det området du kontrollerer.

Gjennomfører du en vernerunde eller el-kontroll med dette verktøyet vil rapporten knyttes direkte til din egenrevisjon slik at det aktuelle spørsmålet er ferdig utfylt når du gjennomgår egenrevisjonen.

6. BEREDSKAP

Det er viktig å være forberedt. God beredskap er forebyggende for uønskede hendelser og gjør at du raskere kan komme tilbake til normal drift dersom noe oppstår. Lag deg en beredskapsoversikt slik at du raskt kan finne fram til viktige rutiner ved behov. Kan kombinere bilder og dokumenter slik at du kan ha en beskrivelse av et tema og et bilde f.eks. av beredskapsplakaten din.

7. TIPS TIL FØRSTEHJELP OG INFORMASJON OM MELDEPLIKT VED SKADER

I appen finner du også et rødt kors, har finner du informasjon om hvordan du skal melde inn en arbeidsskade både til Arbeidstilsynet og NAV. Du finner også et sett med viktige førstehjelpstips til bruk i en krisesituasjon. Les gjerne gjennom dette før en skade skjer slik at du er forberedt.