Drøvtyggere – generelt

Publisert 14.06.2023

Nyttige linker og dokumenter

Her finner du de viktigste hjelpedokumentene knyttet til nye krav om smittevernplan i dyrehelseforskriftens §8

Smittevern

Dyrehelseforskiften

Annet